Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
VLN

VLN/NLS: Het rommelt flink achter de schermen van de NLS

230331 NLS opening
Het lijkt allemaal mooi, maar figuurlijk pakken donkere wolken zich samen boven de Nürburgring Langstrecken-Serie

Morgen vindt de tweede race van het seizoen in de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) op de Nürburgring plaats. De regenkans ligt boven de 80 procent, maar de temperatuur is hoog genoeg, zodat de race normaal gesproken kan doorgaan, goed nieuws met 141 ingeschreven auto’s. In figuurlijke zin zijn er echter donkere wolken, want achter de schermen rommelt het in de NLS flink.


Tekst: René de Boer (Twitter: @renedeboer)
Foto's: PR, Rebocar/R. de Boer

Vandaag stuurde de NLS-organisatie een persbericht naar buiten waarin werd aangekondigd dat de Automobilclub von Deutschland (AvD) voor een periode van drie jaar als nieuwe sponsor van de raceserie optreedt. Het rode logo van de club is zichtbaar op de overalls van alle rijders, waar het de plaats inneemt van het gele logo van de ADAC, dat tot nu toe de voorgeschreven sponsorbadge was.


Dat de sfeer tussen de twee Duitse autoclubs niet best is, is al jarenlang bekend. Het is een beetje een verhaal van David-tegen-Goliath, want de in 1899 opgerichte AvD is met 1,4 miljoen leden een fractie van de ADAC met 21,4 miljoen leden, opgericht in 1903. Daar staat tegenover dat de AvD bijvoorbeeld wel de rechten heeft op de Duitse Grand Prix, omdat de club op 11 juli 1926 als eerste een evenement met die titel organiseerde. Ook behoort de AvD tot de leden bij oprichting van de FIA. Van oudsher is de AvD de wat prestigieuzere club, in Nederland vergelijkbaar met de situatie van de KNAC ten opzichte van de ANWB.


Anders dan in Nederland, waar de ANWB geen enkele rol speelt op het gebied van autosport, is dat voor de Duitse autoclubs juist wel een belangrijk aspect, mede gedragen door de diverse regionale en lokale clubs onder de paraplu van de nationale organisatie. En ook hier geldt dat de ADAC alleen al vanwege het ledental over veel meer middelen beschikt en dus veel actiever is. In autosportkringen is de ADAC GT Masters tot dusver waarschijnlijk het bekendst, maar eind vorig jaar verwierf de ADAC ook de rechten op de DTM, terwijl bijvoorbeeld ook de Duitse MotoGP-ronde op de Sachsenring een ADAC-activiteit is, net als de Deutsche Rallye-Meisterschaft, talloze lokale en regionale evenementen van motorbootraces tot kartslaloms, de jaarlijkse Truck-Grand Prix en de 24-uursrace op de Nürburgring. Ook organiseerde de ADAC jarenlang de Duitse ronde van het WK Rally en is het de belangrijkste partij in de organisatie van de nieuwe WK-wedstrijd Central Europe Rally, die eind oktober in Zuid-Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk verreden wordt.


20331 AvD TechnoClassica 2022
De AvD had met de DTM eindelijk weer eens een autosportactiviteit om mee aan de weg te kunnen timmeren, maar niet voor lang

De AvD had na het wegvallen van de Duitse Formule 1-Grand Prix niet zoveel sportactiviteiten meer, maar kwam eind 2020 weer in beeld toen de toenmalige DTM-organisatie ITR de AvD inhuurde voor de sportieve organisatie. Zo kwamen de wedstrijdleiding, technische commissarissen en overige officials tijdens DTM-evenementen via de AvD, die flink aan de weg timmerde met de betrokkenheid bij de prestigieuze serie. Daaraan kwam echter door de verkoop van de DTM-rechten aan de ADAC in december een einde.


Nürburing: meer verdienen aan NLS-races
Ondertussen was er in het topmanagement van de Nürburgring de wens ontstaan om meer te verdienen aan de NLS-races, waarvan de opbrengsten tot nu toe grotendeels ten goede kwamen aan de negen clubs, die elk één van de evenementen organiseren en allemaal aandeelhouder van de overkoepelende VLN-organisatie zijn. Tevens, zo valt achter de schermen te horen, wilde men bij de Nürburgring de invloed van de ADAC, die vanwege de 24-uursrace als vlaggenschip – overigens geen onderdeel van het NLS-kampioenschap – maar ook met evenementen als Truck-Grand Prix en het DTM/GT-Masters-weekeinde een zeer prominente rol op het circuit in de Eifel speelt, enigszins reduceren.

Ondertussen was – en is – het onder de deelnemers aan de NLS-wedstrijden ook bepaald niet allemaal koek en ei, zoals vorig jaar al regelmatig te horen viel en ook kenbaar werd gemaakt in een uitvoerige enquête onder betrokkenen. Kleinere teams voelen zich benadeeld en vinden dat de invloed van de grote, deels fabrieksondersteunde teams met GT3-auto’s te groot is; er was kritiek op bepaalde personen binnen de organisatie; het feit dat de kosten steeds hoger worden, ook door allerlei maatregelen vanuit de organisatie, viel niet in goede aarde en ook op de Nordschleife-permit (de verplichte licentie om op de Nordschleife te mogen racen) bestaat nog veel kritiek. De NLS-organisatie reageerde ten dele: er werden enkele functionarissen vervangen en er werden andere verbeteringen in het vooruitzicht gesteld.


Achter de schermen bleven degenen vanuit de organisatie die het veld hadden moeten ruimen niet werkloos toekijken. Ze zochten het contact met de Nürburgring, vonden daar een open oor en kregen ook de ondersteuning vanuit de AvD, die na het wegvallen van de DTM met de lange-afstandsraces op de Nürburgring een nieuw platform krijgt om zich te kunnen profileren. Het idee is dat er een nieuwe organisatie gevormd gaat worden, waarbij de organiserende clubs nog slechts een vast bedrag krijgen voor hun geleverde diensten en de opbrengst grotendeels naar de Nürburgring (voor de helft) en de AvD (voor 25 procent) gaat en de rest onder de clubs verdeeld wordt – mits die clubs zich met de nieuwe structuur akkoord verklaard hebben. En of dat gebeurt is, in een situatie waarbij zes van de negen clubs een band met de ADAC hebben (de andere drie zijn gelieerd aan de zeer kleine DMV, die verder in dit steekspel echter nauwelijks een rol speelt), nog maar zeer de vraag.


230331 ADAC Essen Motor Show
De ADAC heeft met de 24-uursrace (hier de winnende Phoenix-Audi van onder anderen Robin Frijns uit 2022) een belangrijke troefkaartTheoretisch zou de ADAC de hakken in het zand kunnen zetten en geen medewerking kunnen verlenen aan de nieuwe structuur – waarbij de betrokken regionale of lokale clubs natuurlijk wel enige mate van zelfstandigheid hebben, maar ook wel degelijk in financiële en deels logistieke zin belang hebben bij een goede relatie met het hoofdkantoor van de ADAC in München – maar dat maakt de situatie er niet gemakkelijker op. Zo maken, om het voor de deelnemers makkelijk te maken, zowel de NLS als de 24-uursrace (een ADAC-evenement) sinds jaar en dag gebruik van dezelfde klassestructuur en technische reglementen. De ADAC Nordrhein levert daarbij als organisator van de 24-uursrace ook de “balance of performance” voor de GT3-auto’s in de NLS, terwijl omgekeerd het concept van de V-klassen (productieauto’s) uit de koker van de NLS komt en ook in de 24-uursrace wordt toegepast. Al deze dwarsverbanden betekenen feitelijk dat de partijen tot elkaar veroordeeld zijn, maar dat de bestaande samenwerking op het oude niveau wordt voortgezet, lijkt op zijn minst onwaarschijnlijk.


Hoe het verder gaat, valt op dit moment nog moeilijk te zeggen. Volgens informatie die AUTOSPORT.NL kreeg toegespeeld moeten de betrokken clubs op zeer korte termijn – mogelijk zelfs dit weekeinde nog – beslissen of ze in de nieuw beoogde opzet meegaan of niet. En dat terwijl de landelijke ADAC in München naar verluidt dit onderwerp pas voor eind april op de agenda voor een vergadering heeft staan…

Kans voor Creventic?
Voor deelnemers, die in eerste instantie blij leken dat er naar hen werd geluisterd en dat er werd gewerkt aan de toekomst van de serie, zorgt deze situatie nu alleen maar weer voor meer onzekerheid. We hebben al gekscherend ideeën horen opperen dat de ADAC misschien wel eens een eigen serie van lange-afstandsraces in het leven zou kunnen roepen, waarbij dat niet eens noodzakelijkerwijs alleen maar op de Nürburgring hoeft te zijn, want er zijn genoeg andere mooie circuits om te kunnen racen. In dat verband – nogmaals geheel vrijblijvend en gewoon maar als idee, filosoferend als autosportliefhebbers onder elkaar – viel ook al de naam van het bureau Creventic als mogelijke partner voor de organisatie. Daar is immers ook genoeg ervaring op het gebied van lange-afstandsraces aanwezig, en bovendien werken ADAC en Creventic als partners al samen in de Duitse Prototype Cup. Of het realistisch is? Geen idee, maar in een tijd waarin de algemene situatie voor de autosport zeker in Duitsland er bepaald niet gemakkelijker op wordt, is creativiteit gevraagd. En dat houdt ook in, dat je voor alle mogelijkheden openstaat, zo lang het de sport ten goede komt.


Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet