NASCAR

Div: Statement Anthony Kumpen

In de Belgische media zijn de afgelopen dagen over PK Sport teameigenaar en coureur Anthony Kumpen diverse publicaties verschenen. Als objectief en onafhankelijk orgaan heeft www.autosport.nl er bewust voor gekozen om hier vooralsnog geen aandacht aan te schenken. Wel publiceren wij op diens verzoek een statement namens Anthony Kumpen

"Anthony KUMPEN heeft met verbazing kennisgenomen van de publicaties dewelke vandaag over hem zijn verschenen. Hij ontkent met klem ooit doping te hebben gebruikt in een poging zijn prestaties of uithouding op onrechtmatige wijze te bevorderen. Na een zwaar ongeluk in Tours werden de gekende symptomen van ADHD sterker, zodat verdere medicatie noodzakelijk bleek. Deze medicatie werd voorgeschreven door een arts. Anthony KUMPEN tekende dan ook beroep aan tegen de beslissing van de disciplinaire commissie en is thans in afwachting van de uitspraak in graad van beroep. Anthony KUMPEN afschilderen als opzettelijke dopingzondaar is bijgevolg volstrekt onjuist, bijzonder tergend en hoogst schadelijk. De wet stipuleert dat voorlopige schorsingen via beveiligde en vertrouwelijke communicatiekanalen aan de sportverenigingen worden gecommuniceerd. Aangezien dit hier niet gerespecteerd werd, heeft Anthony KUMPEN besloten om Mr. Omar SOUIDI in te schakelen teneinde de verantwoordelijke van deze fout te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank"
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet