Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Diversen

Div: Zandvoortse wethouder geeft hoop op meer geluidsdagen niet op

Het is volgens de Zandvoortse wethouder Hans Hogendoorn, met onder andere circuitzaken in de portefeuille, beslist geen uitgemaakte zaak dat Circuit Park Zandvoort op termijn de extra UBO-dagen ('geluidsdagen') niet zou krijgen . Momenteel heeft het circuit al 5 van dat soort geluidsdagen en wil het aantal graag uitbreiden tot 12. De wethouder heeft goede hoop dat het circuitpark op termijn de extra 7 UBO-dagen wel kan verwerven.  

Tekst: www.zandvoort.nl (ingekort) 

Het eerste verzoek tot uitbreiding van de UBO-dagen is uitgevochten tot het hoogste gerechtsorgaan in Nederland. Dat liep spaak. De Raad van State heeft de door de Provincie Noord-Holland gevolgde procedure beoordeeld en vond dat de weg die gevolgd is niet klopte. Het circuit moet nu een nieuw bestuurlijk-procedureel traject bewandelen. Wethouder Hogendoorn: 'Ik verwacht dat deze weg naar de extra UBO's wel succesvol zal zijn.'  

Voorlopig niet

De wethouder betreurt het dat de Raad van State aan het begin van het seizoen 2004 de uitbreiding van het aantal UBO's niet heeft toegestaan. Dat betekent dit seizoen minder mogelijkheden, minder bedrijvigheid en dus ook minder inkomsten voor het circuit en aanverwante bedrijven. Hij benadrukt dat die bedrijvigheid belangrijk is voor de badplaats. 'Het circuit is één van de motoren voor de lokale -en vaak ook de regionale- economie. We horen het circuit graag wat vaker op volle toeren draaien en het is jammer dat we opnieuw een periode van voorbereiden en toetsen ingaan'.
Het circuit is voor Zandvoort belangrijk. De gemeenteraad steunt het verzoek van de circuitexploitant tot uitbreiding van het aantal UBO-dagen. De gemeente Zandvoort wil het circuit helpen om de extra UBO's binnen te halen. Hogendoorn: 'Opnieuw zal de gemeente haar bijdrage leveren.' 

Liefde

Er is een breed maatschappelijk draagvlak onder de bevolking van Zandvoort voor het circuit. Meerdere onderzoeken hebben dat aangetoond. Zandvoorters zijn een beetje 'ontheemd' als het circuit er stil bij ligt. Ze vinden het spannend als de motoren op volle kracht rondgieren tijdens tests en races. Onderzoek bevestigt dat. Het merendeel van de inwoners van Zandvoort e.o. ervaart het lawaai van het circuit niet als hinderlijk. En wat verderop, in de groen omzoomde lanen en de landgoeden, valt de overlastbeleving ook mee, zo blijkt. Het Leefsituatieonderzoek Zandvoort Aerdenhout en Bentveld van de provincie concludeert, dat de last en hinder van het circuit niet noemenswaardig is. 

Bewoners spreken
 'Op basis van alle onderzoeken kan worden geconcludeerd, dat een overgrote meerderheid van de inwoners van Zandvoort en de regio in afwijking van de visies van Stichting Duinbehoud, Stichting Geluidhinder Zandvoort en de gemeente Bloemendaal het lawaai als niet hinderlijk ervaren', zegt de wethouder. Het economisch belang van een goeddraaiend circuit dat beschikt over extra UBO's is bovenregionaal. Het organiseren van internationale autosportevenementen bevordert dit toeristisch bezoek. Diverse onderzoeken hebben aangetoond, dat bijvoorbeeld de Marlboro Masters in korte en lange samenvatting op de televisie in 800 miljoen huishoudens (wereldwijd) zijn te ontvangen, terwijl de DTM races rechtstreeks op de Duitse TV te volgen waren. Door deze televisie-uitzendingen wordt de naamsbekendheid van Zandvoort en de regio gepromoot. Daarnaast komen er per jaar tienduizenden autosportliefhebbers uit binnen- en buitenland naar het circuit van Zandvoort, waarvan een groot deel vervolgens in Zandvoort en de regio overnacht in hotels, pensions en campings. Uit onderzoek is gebleken, dat tijdens een groot internationaal autosportevenement, zoals een DTM, door teams en bezoekers een bedrag van € 1.800.000,-- wordt besteed. Tijdens zo'n evenement bereikt de bezettingsgraad van de hotels en pensions een bezettingsgraad van 100 %.. Wethouder Hogendoorn: 'Genoeg redenen om in de komende ronde assertief en goed onderbouwd het streven van het circuitpark om extra UBO's te verkrijgen te ondersteunen. Samen gaan we er voor.'
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet