Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Gemeenteraad roept burgemeester tot de orde

De gemeenteraad van Smallingerland heeft gisteravond alle uitvluchten van burgemeester Bert Middel keihard terzijde geschoven. Het advies van de commissie Algemene Economische en Financiële zaken waarin wordt gesteld dat ‘namens de gemeente in gesprek moet worden getreden met de organisatoren van de dragraces in Drachten en het stichtingsbestuur van het vliegveld, met als inzet: continuering van de dragraces te Drachten’ werd unaniem aangenomen waarbij nu zelfs de toevoeging is opgenomen dat in 2007 nog gereden moet kunnen worden. Het overleg met Dragrace Vereniging Explosion zal naar verluid volgende week plaatsvinden waardoor Middel zijn vakantie zelfs moet onderbreken.

Tekst: Remco Scheelings

Het begint er steeds meer op te lijken dat de negatieve houding rond het probleem dragracen/vliegen op Vliegveld Drachten een (ingefluisterde) eenmansactie van burgemeester Bert Middel is. Na behandeling van het burgerinitiatief waarin werd gevraagd ‘de dragraces voor Drachten te behouden’ kwam de commissie Algemene, Economische en Financiële Zaken met bovengenoemd helder advies. Voor de raadsvergadering van 3 juli moest er in principe een gesprek met Explosion plaatsvinden waardoor er in deze vergadering een concreet antwoord dan wel plan van aanpak door de burgemeester gepresenteerd kon worden.

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond bleek direct dat burgemeester Middel geen contact had opgenomen met Explosion. De raad riep Middel hierover ter verantwoording waarbij hij verviel in de oude (en in de commissie juist terzijde geschoven) argumenten over de claim en ‘dat de gemeente niet de aangewezen partij was om mee te praten’. In de loop van augustus wenste Middel wel een keer contact op te nemen met Explosion. Dit werd door de raad niet gepikt waarbij de nodige harde woorden vielen. Na een schorsing van de vergadering werd het advies van de commissie aangescherpt tot ‘namens de gemeente in gesprek moet worden getreden met de organisatoren van de dragraces in Drachten en het stichtingsbestuur van het vliegveld, met als inzet: continuering van de dragraces te Drachten, ook in 2007’. Hierop werd door burgemeester Middel toegezegd volgende week met Explosion in overleg te treden. Dit houdt in dat hij hiervoor zijn vakantie zal moeten onderbreken.

Het argument van Middel dat niet de gemeente partij is voor Explosion maar het stichtingsbestuur van het vliegveld is uiterst dubieus. Middel zit namelijk in dit stichtingsbestuur en had dus, mits hij van goede zin was, in die hoedanigheid allang contact met Explosion kunnen opnemen. Het willen doorverwijzen naar het stichtingsbestuur is vanuit zijn oogpunt begrijpelijk omdat hij in deze stichting minimaal één gelijkgestemde vindt en veel minder kritische toehoorders heeft dan een 100% pro dragracen gestemde gemeenteraad.

Dat Middel de gesprekken met Explosion met een opbouwende en positieve insteek zal beginnen mag ernstig worden betwijfeld. Sinds de schoonmaakactie vorig jaar juli/augustus heeft hij in niets laten blijken ook maar de intentie te hebben tot een samengaan van dragraces en vliegen op Vliegveld Drachten te willen komen. De gepresenteerde plannen van Explosion wijzen onomstotelijk uit dat deze combinatie wel mogelijk is. De dragracers weten zich na de unanieme steun van de commissie nu ook gesteund door de voltallige gemeenteraad en alle politieke partijen. Met uitvluchten hoeft Middel, die ook op diverse andere vlakken al onder vuur ligt/heeft gelegen, niet meer aan te komen.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet