Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Kansen keren

Het heeft er alle schijn van dat er dit jaar in Nederland toch dragraces verreden kunnen worden. Na de problemen met de Gemeente Smallingerland (Drachten) bleef het lang stil en waren de vooruitzichten voor 2007 slecht. Afgelopen weekend maakte Dragrace Vereniging Explosion bekend met maar liefst zeven locaties in gesprek te zijn. De kans dat meerdere van deze opties ook concreet worden ligt op 85%.

Zolang er geen 100% zekerheid is wilde Explosion de locaties niet met naam en toenaam noemen. Wel werd duidelijk gemaakt dat er plaatsen bij zijn waar ook op langere termijn volwaardige dragrace-evenementen gehouden kunnen worden. Diverse partijen en gemeenten bleken meer dan geïnteresseerd te zijn in de plannen van Explosion. Een publiek geheim is dat één van deze locaties Lelystad is. Tot een paar jaar geleden werden in Lelystad op een polderweg nog twee keer per jaar sprints verreden. Met de steeds maar hoger wordende snelheden bleek dit niet langer verantwoord en Lelystad zag met lede ogen de dragracers vertrekken. Met de aarzelende houding van Drachten zag Lelystad haar kans schoon om de dragraces weer terug te krijgen. Naar verluid betreft het nu een locatie waar een volwaardige dragrace mogelijk is.

Overigens is ook Drachten nog niet uit beeld. Deze week worden in een commissie de plannen van Explosion besproken waarna over enige tijd de zaak in de gemeenteraad aan de orde gesteld zou kunnen worden. Waar Drachten echter dacht met de enige geschikte dragrace-locatie een machtspositie te hebben (en daar ook ongepast misbruik van dacht te kunnen maken) liggen de papieren nu anders. Andere plaatsen tonen zich heel wat toeschietelijker en enthousiaster waarmee Drachten wel eens achter het net zou kunnen vissen. Eigen schuld, men heeft ruimschoots de tijd gehad, zou je zo zeggen.

Inmiddels heeft ook Operation Streetlegal haar voorlopige kalender gepresenteerd. Omdat OSL zich, zoals de naam al aangeeft, vooral richt op de streetlegal dragracers is de baankeuze voor hen iets ruimer. Naast diverse buitenlandse evenementen wordt hierin ook een niet nader gespecificeerde Nederlandse (volwaardige dragrace-) locatie genoemd. Veel van de evenementen, waaronder vier keer Drachten, zijn echter nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring, vergunning etc.

Zodra er 100% zekerheid is zullen Explosion en OSL hun kalenders presenteren. Op dat moment kunnen de Nederlandse dragracers hun programma gaan bepalen en zien of het nog altijd noodzakelijk is om naar buitenlandse wedstrijden uit te wijken.

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet