Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
VLN

VLN: Teams komen in opstand en dreigen met boycot

150425 VLN Start
Door een dreigende boycot zouden zulke indrukwekkende velden wel eens fors uitgedund kunnen worden

Van een vredige Kerststemming is onder veel Duitse raceteams dezer dagen bepaald geen sprake. Nadat de Duitse auto- en motorsportfederatie DMSB een week voor Kerst een persbericht de wereld in stuurde, waarin werd gedaan of alles goed was ten aanzien van autosportactiviteiten op de Nürburgring-Nordschleife, werd al binnen enkele uren duidelijk dat dit slechts één kant van het verhaal was, en dat er bijvoorbeeld bij de besluitvorming over toekomstig geldende regels volledig voorbijgegaan was aan de adviezen van de werkgroep van actieve coureurs, nota bene door de DMSB zelf ingesteld na het dodelijke ongeval in een VLN-race van afgelopen voorjaar. Nu ondernamen tal van prominente teams actie en gingen vandaag in Barweiler over tot oprichting van een belangenvereniging, de Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN), met Olaf Manthey als zegsman. "De voorstellen van de coureurs moeten worden doorgevoerd, voordat de teams weer bij lange-afstandsraces als het ADAC 24h-Rennen of de races van de VLN aan de start staan", valt in een persverklaring van de belangenvereniging te lezen. De teams stellen dat ook de ADAC Nordrhein (organisator van de jaarlijkse 24-uursrace) en de overkoepelende organisatie van het VLN-kampioenschap achter dit initiatief staan.

Tekst: René de Boer (Twitter: @renedeboer)
Foto: Willem J. Staat

De teams die zich in de nieuw opgerichte belangenvereniging hebben verenigd, zijn bepaald niet de minste als het gaat om de racerij op de Nürburgring-Nordschleife. In het vandaag uitgegeven persbericht worden de namen genoemd van Manthey Racing, Frikadelli Racing (waarvoor onder anderen Patrick Huisman in de VLN uitkomt), Car Collection, Jürgen Alzen Racing en Black Falcon (dat onder anderen de Nederlandse coureurs Yelmer Buurman, 'Gerwin' en 'Philip' binnen de gelederen heeft). In totaal zou het gaan om meer dan 100 auto's in de deelnemersvelden van VLN en de 24-uursrace, die volgens een besluit van de belangenvereniging niet meer aan lange-afstandsraces zullen deelnemen, totdat de wensen van de vereniging zijn ingewilligd.

Onvrede zit diep
De onvrede bij veel Duitse teams en rijders zit diep. De dit jaar na het dodelijke ongeval in de VLN ingestelde snelheidslimieten op bepaalde delen van de Nordschleife vielen bij heel wat teams al niet in goede aarde en hetzelfde geldt voor het 'DMSB Nordschleife Permit', een speciale licentie die sinds dit seizoen vereist is om op de Nordschleife te mogen racen. Wie niet kan aantonen, binnen een bepaalde voorafgaande periode aan voldoende wedstrijden te hebben deelgenomen, moet een cursus doen om deze vergunning te verkrijgen. Dat velen hierin een maatregel van de DMSB zien om geld binnen te halen, ligt natuurlijk voor de hand.

Voorstellen coureurswerkgroep niet overgenomen
De nieuw opgerichte belangenvereniging benadrukt, dat de coureurswerkgroep, die bestaat uit Dirk Adorf, Marc Lieb, Arno Klasen, Altfrid Heger en Markus Oestreich, naar aanleiding van vele gesprekken met rijders, teams, baanposten en functionarissen tal van voorstellen voor het regelen van de lange-afstandswedstrijden op de Nürburgring had ingediend, die door de DMSB niet werden overgenomen. "Nu al wordt duidelijk, dat in plaats daarvan de bureaucratische rompslomp en de kosten voor rijders en teams zullen toenemen, terwijl de gekozen oplossingen steeds complexer en moeilijker door te voeren worden", aldus de belangenvereniging. Bij het 'Nordschleife-Permit' wil de DMSB dat het voor alle races op de Nordschleife geldt, terwijl de rijderswerkgroep juist de instap in de lange-afstandsracerij eenvoudig wil houden en alleen de doorgroei naar snellere klasses aan voorwaarden ten aanzien van ervaring wil binden. Ook wilde de DMSB een e-learning-tool voor rijders en baanposten, dat al door de rijderswerkgroep geprogrammeerd en gefinancierd was, niet accepteren en in plaats daarvan zelf een training via de DMSB Academy aanbieden. Ook het door de rijders gewenste examen werd niet doorgevoerd.

Code 60-regeling
Een andere steen des aanstoots is de 'code 60-regeling' bij ongevallen, zoals die door de DMSB op de Nordschleife in 2014 werd ingevoerd. Omdat er veel onduidelijkheid heerste over vanaf wanneer en waar die 'code 60' geldt, en waar rijders dus van het gas af moeten, ontstonden er alsnog veel gevaarlijke situaties. De regeling werd een aantal keren aangepast, maar nog steeds was er geen sprake van een bevredigend resultaat. Naar aanleiding daarvan kwam de rijdersewerkgroep met een veiligheidsconcept, gebaseerd op internationale richtlijnen, maar ook dit werd door de DMSB niet onverkort overgenomen. Hiermee is de maat voor de teams dus duidelijk vol. "Zo lang er geen akkoord over de voorstellen van de rijderswerkgroep bestaat, zullen de teams niet starten", stelt Olaf Manthey. Een reactie van de DMSB is er nog niet.

Reacties
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet