Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Drachten blijft positief

Het deze week tussen Dragrace Vereniging Explosion en de ambtenaren van de Gemeente Smallingerland/Stichting Vliegveld Drachten gehouden overleg is positief verlopen. De ideeën en wensen van Explosion worden nu door de gemeentelijke instanties tot in detail uitgewerkt waarna hopelijk begin januari de handtekeningen kunnen worden gezet. Gezien de steun van de Raad en de positieve uitspraken van de burgemeester heeft Explosion inmiddels een voorlopige kalender voor 2008 gepresenteerd.

Tekst: Remco Scheelings

De Gemeenteraad van Smallingerland had deze zomer al met unanieme stemmen de motie aangenomen dat ‘de dragraces voor Drachten behouden moesten blijven’. Vorige maand werd ook van de burgemeester en Stichting Vliegveld Drachten (de beheerder van het terrein) de mondelinge toezegging gekregen dat er de komende vijf jaar op het vliegveld dragraces verreden kunnen worden.

Omdat er door Explosion de nodige investeringen in de drag/vliegstrip gedaan moeten worden en men niet voor verrassingen wil komen te staan, moesten deze uitspraken tot in detail worden uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd. Deze week vond het eerste gesprek plaats met de ambtenaren die uitvoering moeten geven aan het beleid van de Raad, burgemeester en Stichting Vliegveld. Explosion kreeg alle gelegenheid haar ideeën naar voren te brengen waarbij kwesties aan de orde kwamen als contracten, alle mogelijke vergunningen en ontheffingen alsmede de aanbesteding van de werkzaamheden. De ideeën en wensen vonden een gewillig oor waarbij de indruk ontstond dat ook de ambtelijke vertegenwoordigers het overleg waren ingegaan met de missie dat er volgend jaar weer gereden moet kunnen worden. De ideeën van Explosion moeten nu door het ambtelijke apparaat tot in detail worden uitgewerkt, getoetst en op schrift gezet waarna er als alles goed verloopt getekend kan worden. De volgende afspraak staat voor de eerste week januari. Gezien de positieve stemming heeft Explosion bij de gemeente inmiddels de racedata voor volgend jaar aangevraagd. Men wil aantreden op 20 – 22 juni, 11-13 juli en 29-31 augustus. Daarmee wordt voorkomen dat de Nederlandse races samenvallen met andere grote Europese dragrace-evenementen.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet