Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Drachten weer een stapje dichterbij

Niets veranderlijker dan een mens. Een kort moment van rust en bezinning of misschien beter ‘het onder ogen zien van de feitelijke situatie’ heeft er nu toch toe geleid dat het dragracen in Drachten een stuk dichterbij is gekomen.

Tekst: Remco Scheelings

Enkele weken geleden moest nog worden gemeld dat er ondanks de 100% steun vanuit de Gemeenteraad van Smallingerland, Dragrace Vereniging Explosion nog altijd ernstige weerstand ondervond vanuit Stichting Vliegveld Drachten, beheerder van het terrein waar de races al 32 jaar plaatsvinden. Inmiddels begon de druk vanuit de Raad richting burgemeester, in deze functie tevens voorzitter van Stichting Vliegveld, flinke vormen aan te nemen. Het dragracen moest terugkomen en de Raad begon duidelijk geïrriteerd te raken over de steeds weer nieuw opgeworpen bezwaren vanuit de Stichting (in de persoon van hun eigen burgemeester) waarom men toch vooral niet met de dragrace-club een overeenkomst kon sluiten.

Welnu, het wonder is geschied. Nog voor de zaak diepgaand in de commissie Algemene Economische en Financiële Zaken aan de orde zou komen heeft Stichting Vliegveld Drachten zich opeens bereid verklaard een vijfjarig contract met Explosion af te sluiten. Opmerkelijk omdat nog geen paar weken geleden allerlei drogredenen werden genoemd waarom dit niet zou kunnen. Blijkbaar voelde men nattigheid voor het geval alle feiten in de commissie AEFZ op tafel zouden komen. Een meerjarig contract was voor Explosion noodzaak omdat er fors in de door de schoonmaakactie (initiatief van Gemeente en Stichting Vliegveld) vernielde startbaan geïnvesteerd moet worden wil deze weer geschikt zijn om er dragraces op te laten verrijden. Er is nu toestemming om per jaar drie dragrace-evenementen te mogen houden. Behoudens enkele inhoudelijke hobbels en de definitieve toestemming van de Inspectie Verkeer en Waterstaat kan er nu worden gewerkt aan de plannen voor 2008. Doel is de baan iets te verlengen en de eerste circa 200 meter niet meer voor vliegbewegingen te gebruiken waardoor dit deel niet meer na iedere wedstrijd van rubber hoeft te worden ontdaan. Uiteraard moet er ook over een groot deel nieuw asfalt worden gelegd. Na ondertekening van alle officiële stukken kan Explosion aan het werk om de baan voor het nieuwe seizoen gereed te maken. Financiering van de plannen vormt hierbij een niet onbelangrijk onderdeel.

Hoewel het voor de Nederlandse dragrace-sport een reden zou moeten zijn om de champagne te ontkurken houdt men zich nog even in. Er is het laatste jaar teveel gebeurd om meteen de vlag uit te hangen. Met nog altijd 100% steun van de Gemeenteraad die het gehele proces met argusogen volgt, lijkt nu echter toch echt sprake van een doorbraak.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet