Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Burgemeester Drachten laat geen middel onbenut

De opdracht die de Gemeenteraad van Smallingerland (met 100% van de stemmen voor) aan burgemeester Bert Middel meegaf liet in juli aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Ga met de betrokken partijen in gesprek en zorg ervoor dat het dragracen ook na 32 jaar voor Drachten behouden blijft’. Inmiddels zijn er de nodige maanden verstreken en lijkt Middel de tussenliggende periode meer gebruikt te hebben om te zoeken naar obstakels waardoor hij niet aan de opdracht van de raad hoeft te voldoen en daarmee het dragracen de voet dwars te zetten.

Tekst: Remco Scheelings

Het lijkt er steeds meer op dat het weg krijgen van de dragraces uit Drachten een persoonlijke strijd van Bert Middel aan het worden is. Nadat Middel door een unaniem raadsbesluit naar de onderhandelingstafel werd gestuurd volgde er een uiterst positief gesprek met Dragrace Vereniging Explosion. Naar aanleiding daarvan leek er zelfs nog dit jaar gereden te kunnen worden op Vliegveld Drachten. Als burgemeester heeft Middel echter ook zitting in het bestuur van Stichting Vliegveld Drachten. In plaats van snel tot actie over te gaan en duidelijkheid voor alle partijen te scheppen, werd echter via deze stichting een vertragingstactiek ingezet waarbij over en weer tussen betrokken partijen (Stichting Vliegveld, Inspectie Verkeer en Waterstaat en Explosion) een vraag- en antwoordspelletje begon dat alleen maar tot meer onduidelijkheden leidde.

Voor de gemeenteraad was het gisteravond dan ook maar weer eens tijd om de burgemeester te vragen waarom het allemaal zo lang duurde en er nog steeds geen uitzicht was op dragraces in Drachten. Hierbij kwam Middel echter plotseling met nieuwe argumenten die het voor hem onmogelijk zouden maken om met Explosion een meerjarig contract af te sluiten. Omdat de zaak in het vragenrondje aan de orde kwam en er dan geen gelegenheid is diepgaand en kritisch op de zaken in te gaan verwees de door deze informatie enigszins verraste raad de kwestie naar de Commissie Algemene Economische en Financiële zaken. In de commissievergadering van 23 oktober kan de zaak dan diepgaand worden besproken en uitgezocht of de genoemde problemen ook echte problemen zijn of opgeworpen obstakels. Deze vergadering geeft Explosion eindelijk de mogelijkheid om met alle in meer dan een jaar verzamelde informatie en feiten op tafel te komen.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek van de commissie probeert Middel via een vandaag in de Leeuwarder Courant gepubliceerd artikel alvast enige stemming te maken. Zo zou onder andere het bestemmingsplan het hem onmogelijk maken een meerjarig contract te sluiten. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat er de afgelopen periode ook een contract lag. Ook wordt er opeens gesproken over het gedogen van een illegale activiteit. Dat gebeurt dan dus al 32 jaar (met schriftelijke vergunning van de gemeente) en komt nu opeens als bezwaar naar boven. Tekenend voor de toonzetting bij Middel is wel dat opnieuw wordt teruggegrepen naar de beschadigde landingsbaan die door Explosion hersteld zou moeten worden. De schoonmaakactie (die de schade veroorzaakte) is in opdracht van de gemeente en Stichting Vliegveld uitgevoerd en uit een opgesteld (onafhankelijk) rapport blijkt overduidelijk dat niet kan worden aangetoond dat de bandensporen uitsluitend door de dragraces zijn ontstaan. Op de start- en landingsbanen van Schiphol ligt ook rubber. Enig idee waar dat vandaan komt? In plaats van te denken in kansen lijkt Middel te denken in bezwaren en problemen. Iemand die van de raad de opdracht/kans krijgt iets binnen zijn gemeentegrenzen te houden en zelf van positieve zin is gaat toch niet op deze wijze te werk?

Het was een stuk netter geweest om de uitkomsten van de commissievergadering die op basis van feiten en documenten een oordeel zal geven af te wachten. Binnen dragracend Nederland wordt nu voor de zoveelste keer onnodig onrust veroorzaakt. De commissievergadering kan na bestudering van de stukken tot een geheel andere conclusie komen. Vervolgens zal de kwestie opnieuw in de raad ter discussie worden gebracht. Het is niet de eerste keer dat Middel dan het deksel op zijn neus krijgt en dat zou deze keer wel eens harder kunnen aankomen dan gedacht.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet