Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Vertraging in plannen Drachten

De voor 21 tot en met 23 september geplande dragrace op Vliegveld Drachten zal alsnog geen doorgang kunnen vinden. Na de positieve bespreking tussen burgemeester Bert Middel en Explosion werd als streefdatum voor een wedstrijd in 2007 21 tot en met 23 september genoemd. Helaas blijkt de termijn waarop alle plannen gerealiseerd moeten worden niet haalbaar. Alle pijlen zijn nu gericht op 2008 waarbij weer een volledig seizoen Drachten ‘gedraaid’ zou moeten worden. Als alle betrokken partijen hun positieve woorden tenminste ook in daden omzetten.

Tekst: Remco Scheelings

Gestuurd door het met unanieme stemmen aangenomen raadsbesluit dat ‘het dragracen voor Drachten behouden moet blijven’ kon Dragrace Vereniging Explosion begin juli afspraken maken met burgemeester Bert Middel en de verantwoordelijke wethouder. Door de beheerder van het vliegveld zou bij Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW) een verzoek worden ingediend om de vliegstrip in te korten. Alleen het laatste deel van de strip hoefde daarmee nog als start/landingsbaan te worden beoordeeld terwijl het eerste deel als dragstrip geprepareerd kon worden en dus ook niet meer schoongemaakt hoefde te worden. Ook voor de langere termijn konden er voor het dragracen positieve geluiden uit de mond van de burgemeester worden opgetekend. Door de gemeente zou er op worden toegezien dat de aanvraag bij de IVW met voorrang behandeld zou worden. Daarmee kon er uiterlijk de eerste week september nieuw asfalt op de baan gelegd worden. In al dit optimisme werd als streefdatum voor een wedstrijd in 2007 21 tot en met 23 september vastgelegd. Helaas is het allemaal iets te optimistisch gebleken. Waar het nu precies is misgegaan zal straks wel weer duidelijk moeten worden maar vanuit de IVW is nog geen antwoord gekomen terwijl ook een vervolggesprek met de burgemeester niet meteen helderheid gaf. Uiteraard kan Explosion alleen in een (drag)strip investeren als er zekerheid is dat er de komende jaren ook echt gereden kan worden.

Hopelijk komt er op korte termijn duidelijkheid (van onder andere de IVW) en blijft er voortgang in het hele proces zodat er zo snel mogelijk de nodige contracten getekend kunnen worden. Niets staat dan de asfaltmachines nog in de weg. Hoe eerder er een kalender voor 2008 bekend is, hoe meer Europese deelnemers Drachten in hun wedstrijdschema kunnen opnemen. Duidelijkheid voor de langere termijn is ook voor de Nederlandse rijders en hun investeringsplannen in nieuw materiaal van essentieel belang.

Misschien is het nodig dat de politieke partijen van de gemeente Smallingerland bij de volgende raadsvergadering de burgemeester aan zijn meegeven opdracht helpen herinneren. De in de opdracht genoemde streefdatum voor 2007 is in ieder geval niet gehaald. Vraag daarbij is waarom er vanuit de beheerder van het vliegveld niet meteen actie richting de IVW is ondernomen en of de beheerder de bedoelingen wel voldoende helder aan de IVW heeft overgebracht. Voor een vliegveld dat alleen door ultralights gebruikt wordt zou het inkorten een formaliteit moeten zijn. Hopelijk worden de mooie woorden snel in daden omgezet.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet