Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Drachten zet licht op groen!

Er kunnen weer dragraces gehouden worden op Vliegveld Drachten! Als alle plannen op tijd gerealiseerd kunnen worden, zal de eerste wedstrijd nog dit jaar plaatsvinden en wel van 21 tot en met 23 september.

Tekst: Remco Scheelings

Naar aanleiding van het vorige week met unanieme stemmen aangenomen raadsbesluit dat ‘het dragracen voor Drachten behouden moet blijven’ heeft er maandag 9 juli een gesprek plaatsgevonden tussen burgemeester Bert Middel, de verantwoordelijke wethouder en afgevaardigden namens de indieners van het burgerinitiatief, Dragrace Vereniging Explosion en Stiching Promotie Dragracen.

Toch redelijk onverwacht konden er direct concrete afspraken worden gemaakt met een voor het dragracen in Drachten en Nederland meer dan positieve uitkomst. In wezen komt het erop neer dat de in een eerder stadium door Explosion ingediende plannen nu door de gemeente worden overgenomen en gesteund.

Zo is door de beheerder van het vliegveld bij Inspectie Verkeer & Waterstaat een verzoek ingediend om de vliegstrip in te korten. Daardoor hoeft alleen het laatste deel van de strip als start/landingsbaan te worden beoordeeld. Dat wil zeggen dat de eerste paar honderd meter als dragstrip geprepareerd kan worden en dus niet meer schoongemaakt hoeft te worden. Door de gemeente wordt erop toegezien dat de aanvraag met voorrang door de inspectie wordt afgehandeld. Verder kregen organisator en promotor de toezegging dat zolang de vliegstrip er ligt (vijf jaar maar wellicht zelfs nog zeven jaar) de baan drie tot vier keer per jaar voor dragrace-evenementen mag worden gebruikt. Met deze toezegging werden de wederzijdse claims (voor het schoonmaken van het asfalt respectievelijk de kosten voor het afgelaste evenement eind vorig jaar) van tafel gehaald. Tevens zal er over een afstand van minimaal 400 meter nieuw asfalt op de baan worden gelegd. Ook de wens van de dragracers om een terugsleepbaan aan te mogen leggen werd positief ontvangen, omdat dit ook voor het vliegveld als aanvulling wordt gezien. Minstens zo goed nieuws is de intentie die werd uitgesproken dat, als er in de toekomst een nieuw vliegveld bij Drachten komt, dit gecombineerd zal worden met een vaste dragstrip.

Het wachten is nu op het akkoord van de Inspectie Verkeer & Waterstaat voor het inkorten van de start/landingsbaan. Zodra deze goedkeuring er is kan er op korte termijn asfalt gelegd worden en kan er weer geracet worden op Vliegveld Drachten. Als alle plannen op tijd gerealiseerd kunnen worden zal de eerste wedstrijd op 21, 22 en 23 september worden verreden en hoeft de traditie van meer dan 30 jaar dragracen in Drachten niet onderbroken te worden.

De problemen rond de dragstrip ontstonden vorig jaar juli toen na een in opdracht van de gemeente en stichting Vliegveld Drachten uitgevoerde schoonmaakactie het asfalt onbruikbaar werd voor dragraces. Pogingen van Explosion om met de gemeente in gesprek te komen liepen op niets uit. Uiteindelijk zorgde een door inwoners van Drachten ingediend burgerinitiatief, waarin werd gepleit voor het behoud van de dragraces in Drachten, voor een doorbraak. De commissie Algemene Economische en Financiële Zaken van de gemeente nam met unanieme stemmen het burgerinitiatief over en adviseerde de raad met Explosion te gaan praten en er voor te zorgen dat de dragraces voor Drachten behouden zouden blijven. Vorige week nam de voltallige gemeenteraad het advies van de commissie over. De burgemeester werd dus met een duidelijke opdracht richting de verantwoordelijke dragrace-organisaties gestuurd met bovengenoemd positief resultaat.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet