Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Raadscommissie unaniem vóór dragraces in Drachten

De commissie algemene, economische en financiële zaken van de Gemeente Smallingerland heeft dinsdagavond unaniem vóór het behoud van de dragraces in Drachten gestemd. De commissie wil dat B&W zo spoedig mogelijk met Explosion om tafel gaat om het dragracen op Vliegveld Drachten te kunnen hervatten.

Tekst: Remco Scheelings

Nadat vorige week het burgerinitiatief tot het behoud van de dragraces in Drachten in de Raadsvergadering was doorverwezen naar de commissie algemene, economische en financiële zaken, stond het onderwerp deze week al op de agenda. Eerst mochten de indieners van het burgerinitiatief uiteenzetten waarom zij het dragracen voor Drachten willen behouden. Vervolgens kreeg de voorzitter van Dragrace Vereniging Explosion de kans de gebeurtenissen van de afgelopen maanden de revue te laten passeren.

Alle politieke partijen spraken zich vervolgens positief uit over het dragracen in Drachten waarna unaniem (!) besloten werd dat B&W snel actie dient te ondernemen om het dragracen in Drachten terug te krijgen. Concreet wordt hiermee aan B&W de opdracht meegegeven met Explosion om tafel te gaan en het geschil uit te praten, iets wat vanuit Explosion al vele malen vruchteloos is geprobeerd. De commissie wil snelheid in de zaak houden aangezien werd vastgelegd dat B&W uiterlijk bij de volgende vergadering op 3 juli met een concreet antwoord/plan moet komen.

Daarmee lijkt een oplossing nabij. Explosion heeft immers concrete plannen om weer op Vliegveld Drachten te kunnen racen, de commissie was zeer te spreken over deze plannen en aangedragen oplossingen en wil het dragracen terug, terwijl B&W met de duidelijke opdracht, ‘het terugkrijgen van de dragraces in Drachten’ tot actie moet overgaan. Het eerder namens de gemeente gehanteerde argument dat de claim van Explosion (naar aanleiding van de afgelaste wedstrijd in augustus) een belemmering vormde, werd door de commissie terzijde geschoven. Explosion heeft altijd gesteld dat de claim van tafel zou kunnen als de komende jaren weer races georganiseerd mogen worden. Hiermee zouden de vorig jaar gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend. Een economisch gezien helder standpunt waar de raadcommissie begrip voor kon opbrengen.

Belangrijk winstpunt voor de nabije toekomst is dat ALLE politieke partijen binnen de gemeente Smallingerland het dragracen steunen en zich hier ook voor willen inzetten en hardmaken. B&W krijgt in die zin een duidelijke opdracht mee die niet meer genegeerd kan worden. Zou het college dit wel doen dan valt men het standpunt van de eigen partijen af.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet