Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Komt er schot in Drachten?

drachten_flyer

Komende week zou wel eens cruciaal kunnen zijn in het voortbestaan van het dragracen in Drachten en daarmee Nederland. Dan wordt namelijk het burgerinitiatief tot het behoud van het dragracen voor Drachten behandeld in de commissie algemene, economische en financiële zaken van de gemeente Smallingerland.
 
Tekst: Remco Scheelings

Afgelopen dinsdag werd in de Raadsvergadering van de gemeente Smallingerland het burgerinitiatief tot het behoud van de dragraces op Vliegveld Drachten besproken. Nadat werd vastgesteld dat het burgerinitiatief aan alle vormvereisten voldeed werd besloten het te laten behandelen in de commissie algemene, economische en financiële zaken. Met het zomerreces voor de deur zou het burgerinitiatief pas later dit jaar op de agenda van de commissie komen te staan. Omdat diverse partijen, onder aanvoering van Smallingerlands Belang er echter op aandrongen de zaak met voorrang te behandelen en de leden van de betreffende commissie hier ter plaatse mee akkoord gingen, staat het burgerinitiatief voor aanstaande dinsdag op de agenda van de commissie.
De commissie bespreekt de zaak waarbij indieners van het initiatief hun argumenten voor het behoud van de dragraces en het belang voor de regio ook nog mondeling kunnen onderbouwen. Vervolgens komt de commissie met een advies. Hierbij kan besloten worden het burgerinitiatief verder te laten rusten wat betekent dat de huidige impasse niet doorbroken wordt. Gezien de stemming in zowel de raad als de commissie, waarbij een meerderheid positief lijkt te staan tegenover het dragracen in Drachten, kan het advies ook luiden dat het college concrete actie dient te ondernemen voor het behoud van de races. Naast het sportieve aspect speelt ook mee het economische belang en het gegeven dat Drachten zich graag ‘op de kaart’ wil zetten. Waarom iets nieuws en duurs verzinnen als je iets dat al 30 jaar plaatsvindt simpel en zonder enige bijkomende kosten kunt voortzetten? Volgende week is dus wellicht duidelijk of er een reële kans bestaat op een nieuw dragrace-seizoen in Drachten.

Door de indieners van het burgerinitiatief werd ter ondersteuning begin mei een website in het leven geroepen, www.dragracedr88.nl. Inmiddels hebben al meer dan 3.000 mensen via deze site hun steun betuigd. Deze lijst met stemmen zal dinsdag aan de commissie worden aangeboden. Hoe meer stemmen hoe beter! Dus nog niet gestemd? Doe het dan alsnog!

De impasse rond het dragracen op Vliegveld Drachten ontstond vorig jaar augustus. Op initiatief van de gemeente werd kort voor de laatste dragrace van het seizoen het asfalt ‘gereinigd’. Met het argument dat de vliegstrip weer aan de stroefheideisen van de Rijksluchtvaartdienst moest voldoen werd rubber verwijderd. Door de gehanteerde methode werd de baan echter zodanig beschadigd dat deze om veiligheidsredenen niet alleen door de KNAF en KNMV werd afgekeurd maar ook de Rijksluchtvaartdienst negatief oordeelde. Saillant detail daarbij is dat voor de in Drachten landende vliegtuigjes (vooral ultra light) geen stroefheideisen gelden. Vervolgens ontstond er tussen organisator Explosion en de gemeente een strijd over de schoonmaakkosten en de gemaakte kosten voor het afgelaste evenement. Door Explosion werden in de afgelopen maanden diverse constructieve voorstellen gedaan waarbij zonder kosten voor de gemeente er opnieuw in Drachten geracet (en gevlogen) zou kunnen worden. Het bleef echter oorverdovend stil vanuit de gemeente. Men wilde slechts praten met voorwaarden vooraf (de claim moest van tafel), iets wat overigens door een woordvoerder van de gemeente wordt ontkend.

Omdat door deze impasse dit jaar geen dragraces op Vliegveld Drachten konden plaatsvinden dienden verontruste burgers en middenstand van Drachten een burgerinitiatief in voor het behoud van de races voor hun regio. Dit initiatief staat volledig los van het meningsverschil tussen Explosion en de gemeente. Hopelijk zal het advies van de commissie algemene, economische en financiële zaken weer uitzicht bieden op een terugkeer van de nationale en internationale dragracers naar Drachten.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet