Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Algemeen

Dragracing: Drachten, een pijnlijk rapport. Wat nu?

Als het niet zo diep triest was, zou je er bijna om gaan lachen. De dragraces op Vliegveld Drachten moesten half augustus worden afgelast omdat een ‘schoonmaakactie’ in opdracht van Stichting Vliegveld Drachten en de Gemeente Smallingerland het asfalt zodanig had aangetast dat er niet meer veilig gereden kon worden. Doel van deze actie was volgens de opdrachtgevers het terugkrijgen van de voor een vliegveld benodigde stroefheid. Het resultaat van deze vijftigduizend euro kostende operatie mag gezien worden. Een onlangs uitgevoerd onderzoek geeft aan dat de start- en landingsbaan NIET voldoet aan de gestelde normen. Weggegooid geld. Geen dragraces en geen vliegtuigen. Goed gedaan mannen!

Al meer dan 30 jaar werden er op de vliegstrip van Drachten probleemloos dragraces georganiseerd. De laatste jaren zat de sport steeds meer in de lift. Internationaal had ‘Drachten’ als strip waar snelle tijden mogelijk waren en leuke wedstrijden werden gereden een uitstekende reputatie opgebouwd. Snel groeiende, internationale deelnemersvelden en bij de laatste races zelfs een kleine 6.000 toeschouwers. Goed zou je zeggen voor een regio die het traditioneel economisch moeilijker heeft dan de randstad.

Na de wedstrijd half juli was het volgens Stichting Vliegveld Drachten en de Gemeente Smallingerland echter plotseling absoluut noodzakelijk dat de baan van het vliegveld werd schoongemaakt. ‘De dragraces hadden ervoor gezorgd dat de baan niet meer geschikt was voor vliegtuigen.’ Een bewering die nog altijd wordt volgehouden terwijl er een rapport ligt waarin zwart op wit staat dat de baanconditie niet aan de dragraces mag worden toegeschreven en vele oorzaken kan hebben! Voor een bedrag van EURO 50.000,-- werd een bedrijf ingehuurd dat midden in het (dragrace)seizoen deze ‘schoonmaakactie’ zou uitvoeren. Al snel werd door Dragrace Vereniging Explosion en OSL alarm geslagen. Door de gebruikte methode werd de bovenlaag van het asfalt kapot gemaakt en ontstond er een pad van losliggende steentjes. Andere delen van de baan werden zodanig glad dat de Ultralight-vliegtuigen die ten tijde van de dragraces nimmer problemen ondervonden, nu plotseling bij nat weer doorgleden.

De schade aan het asfalt was zodanig dat Explosion zich genoodzaakt zag de voor half augustus geplande Dutch Finals af te blazen. De KNAF en de KNMV achtten rijden op dit asfalt absoluut onverantwoord en gevaarlijk. Na het zomerreces van B&W heeft Explosion diverse keren gepoogd met de eindverantwoordelijken in contact te komen, maar helaas werd de boot afgehouden en bleef het angstvallig stil vanuit Drachten. Nu is er dan nieuws al moet men dit zoals zovaak in netelige kwesties uit de media vernemen. De Leeuwarder Courant van 6 oktober bericht namelijk dat het vliegveld onlangs is geïnspecteerd. Het rapport komt tot de conclusie dat de strip NIET voldoet aan de door de daartoe aangestelde instanties gestelde stroefheidsnormen. Iets wat door direct betrokkenen bij het zien van de strip tijdens het schoonmaken al werd geconstateerd. Pogingen om de ‘schoonmaakactie’ destijds te laten staken werden door de opdrachtgevers echter terzijde geschoven. Voor een bedrag van vijftigduizend euro heeft men dus bereikt dat er nu geen dragraces meer plaatsvinden en (officieel) geen (grotere) vliegtuigen mogen landen. Wellicht tijd voor een aantal locale politieke partijen om maar eens wat kritische vragen te gaan stellen aan de direct verantwoordelijken?

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet