Registreren

Op Autosport.nl kan je op diverse nieuwsberichten reageren. Door jezelf te registeren kan jij ook meepraten met het laatste Autosport nieuws in het forum of onder de nieuwsberichten.

Voorwaarden

U stemt ermee in geen privacy-gevoelige, onjuiste, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel geori├źnteerde of anderszins in strijd met de in Nederland geldende wetten en regels zijn de berichten te plaatsen. Ook godslastering en vloeken wort dus niet toegestaan. Tevens stemt u ermee in geen spam, kettingbrieven, advertenties, sollicaties of andere berichtgevingen te plaatsen.

Mocht bovenstaande in een van je berichten voorkomen dan zal het bericht zonder bericht verwijderd worden:
De webmasters en beheerders van dit forum zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van dit forum. Zij zullen wel proberen ongewenst materiaal zo spoedig mogelijk van het forum te verwijderen.

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van door u geplaatste berichten en stemt ermee in de eigenaar van dit forum te vrijwaren van eventuele gevolgen van door u geplaatste berichten. De eigenaar van dit forum behoudt zich het recht voor uw identiteit vrij te geven in geval dit rechtens nodig is.

Beheerders hebben het recht alle berichten te verwijderen, bewerken en verplaatsen als zij dit nodig achten. Ook hebben zij het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Daarnaast hebben zij het recht door u geplaatste informatie te gebruiken voor doeleinden die het forum dienen.

Bij elk door u geplaatst bericht wordt het IP-adres opgeslagen om indien nodig uw berichtgeving te blokkeren of uw Internet Service Provider te achterhalen in geval van onwettige actie.

Dit forum plaatst een cookie, een klein tekstbestand met informatie zoals uw login-naam en wachtwoord, op uw computer (via uw browser-programma). Dit cookie wordt enkel en alleen gebruikt om u ingelogd te houden dan wel u uit te loggen.

Beheerders zijn niet aansprakelijk voor hackpogingen of de gevolgen van geslaagde hackpogingen.

Indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van beheerders en moderators niet opvolgt, kunt u meteen en permanent geblokkeerd worden. Eventueel wordt uw service provider op de hoogte gesteld van uw gedrag.