Open Nederlands Rally Kampioenschap

Rally - ONRK: Nederlandse rallysport op zoek naar identiteit en positieve energie

Na een bijzonder moeizaam 2016 probeert de Nederlandse rallysport in 2017 uit het dal te klimmen en gaat het op zoek naar haar identiteit en nieuwe positieve energie. In oktober vorig jaar werd een promotor aangesteld om de sport weer op de kaart te zetten en de interesse van deelnemers en het grote publiek opnieuw te wekken. Tijdens de eerste Nederlandse wedstrijd van het nieuwe seizoen, de Zuiderzeerally, spraken wij met enkele van de hoofdrolspelers over hoe zij de toekomst van de Nederlandse rallysport zien.

Tekst en foto's: Steven van Veenendaal

Logo ONRK

De situatie
Al enige tijd hebben de Nederlandse rally's te kampen met teruglopende deelnemersaantallen. De economische crisis speelde hierin natuurlijk een belangrijke rol. Dat ziet ook de nieuw aangestelde promotor, Dick Leermakers "Rallysport is een sport die vaak door een directeur of manager beoefent wordt. Hockey, tennis of hardlopen doen we allemaal, maar de directeuren of manager rijden rally. Maar natuurlijk voor iemand in loondienst met beperkte middelen/sponsoring, is het moeilijk om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Door de crisis hebben bedrijven het moeilijk gekregen waardoor de directeur meer tijd aan het bedrijf moest besteden, en als je genoodzaakt bent om mensen te ontslaan, kun je het natuurlijk zelf niet maken om rally te gaan rijden. Als je dan als medewerker ontslagen wordt, heb je ook minder geld te besteden voor hobby's zoals rally. " Ook sponsorgelden liepen de afgelopen jaren een deuk op; diverse evenementen zagen hun hoofdsponsor de afgelopen jaren afhaken.

De tanende interesse of mogelijkheden van de financieel gefortuneerde rallyliefhebbers hebben voor een vicieuze cirkel gezorgd. Minder deelnemers betekent minder interesse van het publiek en een bijbehorend gebrek aan vrijwilligers. In combinatie met dalende inkomsten van inschrijfgelden en sponsorbijdragen wordt het voor organisatoren steeds moeilijker om een aantrekkelijke wedstrijd te presenteren, wat het weer moeilijker maakt om deelnemers te trekken...

Het is natuurlijk te makkelijk om de problematiek volledig op de economische crisis af te schuiven. Waar het dieptepunt van de economische crisis inmiddels achter ons ligt, bereikte de rallysport vorig jaar misschien wel haar dieptepunt. Dramatische incidenten zoals een aantal jaar geleden, maar ook het monstertruckincident in Haaksbergen hebben consequenties gehad voor de overkoepelende verzekering, in een periode waarin de kosten toch al een groot struikelblok vormen.

De meest gehoorde klachten zijn echter de minder interessante wegen van de Nederlandse wedstrijden en de veranderende regelgeving omtrent de toe te laten auto's. "Nederland heeft natuurlijk een fantastische infrastructuur," aldus Erik de Wild "maar om een mooie rally neer te leggen heb je je juist wat minder strakke wegen nodig. Niks ten nadele van de Nederlandse organisatoren hoor, die leveren erg goed werk, maar ze zijn helaas gelimiteerd in de mogelijkheden." Bob de Jong legt vervolgens de vinger op de zere plek omtrent de regelgeving "De regels veranderen te vaak. Neem bijvoorbeeld de S21 klasse, daar zijn best spectaculaire auto's uit gekomen. Maar dan wordt die binnen drie jaar weer stopgezet. Ik weet niet exact met welke reden, het zal met veiligheid en verzekeringen te maken hebben, maar voor die mensen is dat natuurlijk wel zuur. Zij hebben veel geld geïnvesteerd in zo'n auto, en dan verwacht je toch dat je iets langer met zo'n auto kunt rijden. Op een gegeven moment zijn die mensen gewoon klaar met de sport."

ASN NL Rallysport-6
Wat is de toekomst van bijzondere auto's als de Audi S2 van Gerben Brouwer?

Kansen
Nu de economie weer aan trekt en er wellicht her en der voorzichtig weer wat geldkranen geopend kunnen worden is de tijd rijp om de rallysport te reanimeren. De KNAF is zich daar ook van bewust en heeft de eerste stappen gezet door in de persoon van Dick Leermakers, zei het onbezoldigd, een promotor aan te nemen "Ik ben in oktober 2016 begonnen en ga mij bezig houden met de marketing en promotie van het kampioenschap. Voor die tijd was er de nadruk op regelgeving, kampioenschappen en puntentelling, maar niet met de vraag 'Hoe brengen we de sport naar buiten?' We staan nu hoger op de agenda van de KNAF, en gaan concreet aan de slag met de marketing en promotie van de sport in Nederland. Denk hierbij aan social media om de fans beter te bereiken maar bijvoorbeeld ook flyeracties omtrent licentiedagen. We zagen daar meteen een grote stijging door van het aantal cursisten. Maar ook een promotieplan, welke geschreven wordt door een afstudeer stagiair van de IVA Driebergen, in opdracht van de KNAF."

Aandacht en publiciteit voor de sport hangt natuurlijk in sterke mate samen met de kwaliteit van het deelnemersveld. Zoals we zojuist al hebben geconstateerd zijn de kosten, uitdagendheid van de wedstrijden en de regelgeving cruciale factoren bij het wekken van interesse van deelnemers. Heeft de promotor daar dan ook invloed op? "Officieel niet, deze aspecten liggen bij het BSR en daar ben ik geen lid van. Maar het klopt dat dit voor de promotie wel van groot belang is en je ziet dus ook dat ik veel contact heb met Bart Luijbregts, de nieuwe voorzitter van het BSR, maar natuurlijk ook de leden van de commissies, werkgroepen en Rally Club Holland. Bart heeft enorm veel ervaring (is jarenlang actief geweest op het gebied van ((EK)(WK) Rallycross) en hecht zeer veel waarde aan de promotie van de sport en ziet dus ook het belang dat wij goed samenwerken, maar ook met de organisatoren. Je probeert uiteindelijk met zijn alleen die hele sectie beter voor de dag te krijgen."

ASN NL Rallysport-2
Er is een lange weg te gaan om de sport weer op peil te brengen maar de eerste stappen worden gezet.

"Eén van de eerste dingen die we moeten doen is de identiteit van de rallysport opnieuw neer gaan zetten." Wat is dan die identiteit? En hoe ga je daar naartoe? "Daarvoor moet je gewoon terugbladeren in het verleden. Kijk naar de hoogtijdagen, 2000, 2001. Toen reden er veel meer mensen voor het kampioenschap. Daar moeten we naartoe, dat weer meer mensen het leuk vinden om het kampioenschap te rijden in plaats van twee of drie losse wedstrijden. Wanneer ik tevreden ben is als mensen weten waar het merk en logo voor staat wat we nu uitdragen, dat mensen zich weer aangetrokken voelen tot het kampioenschap."

Ook Leermakers ziet het belang van vastigheid in de regels "Er is te veel veranderd de afgelopen jaren. Mensen investeren in een auto omdat ze denken dat ze daarmee kunnen rijden en vervolgens veranderen de regels. Dat is niet goed." Een rigoureuze overgang naar een strikt gestandaardiseerd kampioenschap zoals bijvoorbeeld in Engeland met alleen R5's in de top ziet hij dan ook niet zitten "We moeten naar standaardisatie toen, maar de regels zijn nu geschreven iedereen in alle omstandigheden te bedienen. Dat heeft voor een wildgroei gezorgd, maar je kunt nu ook niet zeggen we gaan in een klap naar de FIA klassen. Bob de Jong sluit zich daarbij aan "Als je genoeg deelnemers hebt kan die standaardisatie misschien werken, maar ik denk dat we op dit moment gewoon niemand de toegang tot een wedstrijd moeten ontnemen. Maar het is wel zo dat als iemand besluit om met een WRC het hele kampioenschap te rijden, dan kunnen we met onze R5 of met een Evo net zo goed niet mee doen want dan ben je, op de Nederlandse proeven, kansloos."

Uitdagingen
Het klinkt alsof we op de juiste weg zitten en er in elk geval nagedacht wordt over de juiste zaken. In het verleden hebben we dat echter al vaker geconstateerd en lijkt de Nederlandse rallywereld soms wel een politieke arena. Leermakers ziet echter dat er mentaliteitsomslag gaande is "We vragen de organisatoren om commitment, en dat zien we ook terug. We kunnen zoveel kennis delen en door samen te werken de sport naar een hoger plan tillen. Alle organisatoren moeten een routeboek maken, waarom maken we niet gewoon een versie die iedereen gebruikt? Als we dan ook nog eens dezelfde drukker gebruiken kun je middels schaalvoordelen de kosten drukken. Dat geld ook voor zaken als mobiele pinapparaten, online kaartverkoop, app, catering, LED-schermen track and trace noem maar op. Dat zijn misschien afzonderlijk kleine dingen, maar als je ergens duizend euro kunt besparen kun je dat weer in de promotie van je evenement stoppen. In het verleden zagen we vaak dat we te veel grote onderwerpen centraal wilden aanpakken die tot weerstand leidden waardoor er uiteindelijk helemaal niets van de grond kwam. Ik denk dat het besef er nu is dat we elkaar sterker moeten maken."

ASN NL Rallysport-5
Hermen Kobus en Erik de Wild keren na diverse buitenlandse avonturen dit jaar juist terug op de Nederlandse rallypaden. 

Onder de deelnemers zijn de meningen verdeeld. Waar Bob de Jong, Hermen Kobus en Erik de Wild de veranderingen vooral positief tegemoet zien, plaats Jasper van den Heuvel enkele terechte kanttekeningen en steekt hij zijn mening niet onder stoelen of banken "Het ONRK is een waardeloos kampioenschap en dus doe ik er niet aan mee. Het was toch de bedoeling dat we de Nederlandse rallysport een hart onder de riem gingen steken? Waarom schrappen we dan een aantal Nederlandse wedstrijden van de ONRK kalender en komen er twee buitenlandse wedstrijden bij?"

Hij is duidelijk van mening dat de toevoeging van buitenlandse, technisch uitdagendere wedstrijden, geen verbetering zijn voor het Nederlands kampioenschap en trekt een harde maar juiste conclusie waaruit blijkt dat we er nog lang niet zijn "De buitenlandse wedstrijden een extra uitdaging? Welnee! Dat zijn gewoon grote kostenposten. Het zijn lange reizen er naartoe en de brandstof is er twee keer zo duur, wat hebben we daar nou aan? Je moet niet alleen naar twee of drie auto's kijken als je zegt voor de rallysport in het algemeen te staan. Kijk eens om je heen, dertig procent van het startveld rijdt in auto's van ons, niet in een R5. Die jongens hebben helemaal geen behoefte om in Duitsland of België te rijden, dat maakt het alleen maar duurder voor ze. En je ziet het resultaat, er heeft zich bijna niemand ingeschreven voor het ONRK. Ik heb een voorstel gedaan om de kampioenschappen gewoon op een hoop te gooien en alleen de Nederlandse wedstrijden mee te laten tellen, maar dat werd direct afgewezen. Toen heb ik nog geprobeerd mij voor beide kampioenschappen in te schrijven maar dat kon ook niet! Dan ben ik straks misschien NRK kampioen, maar dan is de ONRK kampioen beter dan ik terwijl daar maar twee auto's rijden? Dat slaat toch nergens op, het NRK is veel sterker bezet."

ASN NL Rallysport-3
Jasper van den Heuvel is nog niet te spreken over de huidige ontwikkelingen.

Als media moeten we volgens van den Heuvel ook hand in eigen boezem steken "Het probleem ligt ook bij jullie. Door alleen maar de FIA naar de mond te schrijven, met R5 voor en na, vergeet je rekening te houden met het grootste deel van het deelnemersveld dat daar de middelen niet voor heeft." Het is een terecht punt, waar ik als weerwoord tegenin wil brengen dat de R5 klasse nu eenmaal een zeer belangrijke klasse is geworden in de lokale en regionale kampioenschappen en verslaggeving zich meestal toespitst op de top van het klassement waar de R5's nadrukkelijk aanwezig zijn.

Wat natuurlijk een terecht punt is, is dat de rallysport erg dun is aan de top en de breedtesport wellicht over het hoofd gezien wordt. Leermakers geeft aan daar wel voor te staan "We gaan nu ook echt voor de breedtesport, dat is iets dat we te lang hebben laten liggen. De nieuwe Peugeot cup is daar een goed voorbeeld. Chapeau voor de organisatoren daarvan, die hebben het helemaal zelfstandig opgezet, maar wij hebben wel alle mogelijke medewerking verleend omdat we dergelijke instapklassen zo belangrijk vinden."

Ook op andere gebieden zien we nieuwe initiatieven ontstaan. Zo is Bob de Jong een van de voortrekkers van de R5 Challenge. "Ik heb op een gegeven moment gezegd, er zijn zes of zeven mensen in Nederland met een R5 of de mogelijkheid om ermee te rijden. Die moeten we gewoon contacteren en vragen 'Jongens, wat gaan we doen? Zien jullie het überhaupt zitten om in Nederland te rijden?' Er bleek animo voor te zijn, maar we hebben ons moeten beperken tot drie wedstrijden. Ikzelf en een aantal anderen wilden misschien wel vier of vijf wedstrijden rijden, maar de meerderheid gaf te kennen echt alleen de drie, in hun ogen interessantste, Nederlandse wedstrijden te willen rijden. Natuurlijk had ik het graag wat groter gezien, maar ik verwacht dat we nu in elk geval in drie wedstrijden met vier à vijf gelijkwaardige auto's gaan starten.

ASN NL Rallysport-4
Bob de Jong is een van de aanjagers van de nieuwe R5 Challenge.

Dat is voor mij ook een van de belangrijkste redenen geweest om weer in Nederland te gaan rijden, de competitie kan weer terug komen en daar gaat het toch om. Als de strijd er niet zou zijn zou ik zelf stoppen met het hele spelletje want daar is het veel te duur voor. Als je alleen maar een beetje doelloos aan het rondrijden bent vraag je jezelf toch al snel af 'waar ben ik mee bezig?'"

Tot slot stipt de Jong aan waar het uiteindelijk allemaal om gaat in de Nederlandse rallysport, en geeft hij aan in welke richting we weer met zijn allen moeten gaan "Laten we eerlijk zijn, het is voor iedereen een passie. Vrijwel iedereen in Nederland rijdt rally's voor de hobby, bijna niemand verdient er zijn geld mee. Dus laten we er vooral plezier in hebben. Laten we ophouden met het negatieve commentaar langs alle kanten, zowel van rijders, publiek en organisatoren en laten we proberen er met zijn allen weer wat leuks van te maken!"

ASN NL Rallysport-1
Concurrenten op de proeven, gezelligheid daarbuiten. Laten we er weer wat leuks van maken. 

Ik kon geen wijzere woorden bedenken om mee af te sluiten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor dit verslag spraken wij met de volgende betrokkenen:

Dick Leermakers – KNAF Rallysport Promotor
Jasper van den Heuvel - regerend Nederlands Rallykampioen en bekend van Heuvel-Motorsport, een van de belangrijkste preparateurs in Nederland. Dit jaar weer actief in Nederland met zijn vertrouwde Mitsubishi Lancer Evo X
Bob de Jong - Nederlands kampioen 2011 en één van de drijvende krachten achter de R5 Challenge. Dit jaar weer actief in Nederland met een Citroën DS3 R5.
Hermen Kobus – Nederlands F2 kampioen 2010 en de afgelopen jaren voornamelijk actief in België en Europa. Dit jaar weer actief in Nederland met een Skoda Fabia R5.
Erik de Wild – Navigator van Hermen Kobus en lid van de weather crew van het officiële Hyundai Motorsport WRC team.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet