Diversen

Div: Gemeente Zandvoort voorstander extra geluidsdagen circuit

De Zandvoortse wethouder Hogendoorn, met onder andere Toerisme en het Circuit Park Zandvoort in zijn portefeuille, meldt op de website www.zandvoort.nl hoe hij en de gemeente Zandvoort aankijken tegen de wens van Circuit Zandvoort om extra geluidsdagen te krijgen. Het circuit heeft thans vijf van deze dagen, die gebruikt worden tijdens de Marlboro Masters en het DTM-weekeinde.

Gemeente Zandvoort voorstander extra geluidsdagen circuit Circuit Park Zandvoort heeft deze extra geluidsdagen, en de bijbehorende evenementen, nodig om geld te verdienen. Zandvoort heeft ze ook nodig. Het circuit is een enorme publiekstrekker. Zandvoort onderscheidt zich nationaal en internationaal van andere badplaatsen door de aanwezigheid van het circuit. Het is een uniek gegeven waarmee de badplaats zichzelf onderscheidt. "De gemeente is dan ook fervent voorstander van het uitbreiden van de UBO's -de dagen voor uitzonderlijke bedrijfsopenstellingen- , want die zijn goed voor het circuit en dus voor Zandvoort en niet te vergeten de werkgelegenheid", aldus de wethouder.  

Normaal gebruik
Naast de evenementen wordt het circuit ook door anderen gebruikt: bedrijven, autoproducenten en dealers die hun voertuigen testen, maar ook de brandweer en de politie oefenen op het circuit. "Dat gebruik van de baan wordt niet gemeten. De ervaring leert dat dit soort activiteiten ruimschoots onder de normering van de milieuvergunning blijven. Er wordt hard gereden maar het geluidsniveau is niet te vergelijken met het geluidsniveau tijdens een evenement."

Weinig klachten
Over de gewone gebruiksdagen komen weinig klachten binnen bij de gemeente, zo weet de wethouder. "Het is een vaste club mensen die klaagt. Buiten hen zijn er weinig mensen die naar de telefoon grijpen als er een autotest wordt gehouden op het circuit om te klagen."En: "Natuurlijk hoor je dan het circuit, maar dat wil dan helemaal niet zeggen dat de 55d(B)a-norm wordt overschreden. Onze ervaring is, dat de overschrijding geluidsgrens uitsluitend op de 5 uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden dagen gebeurt. En dan nog staat overgrote deel van Zandvoort ademloos toe te kijken. Zandvoort en het circuit zijn één."
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet