Columns

DNRT: Column: De minuut van Huub: Sponsoring en fiscus

Sponsoring is een modern middel om autosport mogelijk te maken voor mensen die daar zelf het kapitaal niet voor hebben. Voor mijzelf was het de enige mogelijkheid om op hoger niveau te kunnen rijden. Dat had ik met eigen geld nooit kunnen bereiken. Ik ben dan weliswaar geen wereldkampioen der F1 geworden, maar wel een competitiebeest en heb ongelooflijk veel kunnen racen in klassen met zeer intense competitie. Dankzij mijn sponsors.

Sponsoring is niet erg ingewikkeld. Als je een bedrijf vindt dat de waarde (van de publiciteit) ziet, stuur je het een rekening en krijg je het geld overgemaakt. Geen btw, want dat speelt daar (nog) niet. Wat later blijkt dat het oprichten van een stichting toch wezenlijke voordelen geeft, en ook wel een hoop gedoe natuurlijk. Maar als je het met een aantal racevrienden samen kan doen, dan zijn de voordelen groter dan het gedoe. Zo mag je btw berekenen - zorg dat de stichting btw-plichtig is - en je mag die ook weer verrekenen. Per saldo levert dat wezenlijk extra geld op.

Het werven van sponsors is niet eenvoudig. Tegenwoordig al helemaal niet. Zoek het vooral in de relatiesfeer. De bedragen moeten vaak groeien en dus moet je zorgen voor publiciteit en andere tegenwaarden. De media komen niet naar je toe, dus moet jij naar de media. Gewoon hard werken om artikelen in kranten te krijgen met foto’s van de auto (en de sponsor). Je moet ook veel doen met foto’s en vooral je sponsors uitnodigen bij de races. Soms kan je besluiten om zelf maar beter veel extra uurtjes keihard te werken omdat die meer opbrengen dan de sponsors.

Tegenwoordig zijn er veel middelbaren die racen en dat ook op een aanzienlijk niveau. Heel vaak ondernemers met een eigen bedrijf. Het zoeken naar sponsors neemt veel tijd en die is vaak niet beschikbaar. Toch is het jammer om de publiciteitswaarde verloren te laten gaan en dus de mogelijkheid niet te gebruiken om het eigen bedrijf te laten investeren in die publiciteit. Wil je dat wel, dan is de stichting belangrijk om de activiteiten zichtbaar te maken en ook een afgerond geheel te hebben. Sponsoring in deze vorm kan echter fiscale problemen met zich meebrengen. Want het gaat om geld en dan is het de zaak dat zorgvuldig te regelen.

In principe staat het een ondernemer vrij om zijn zaken te doen zoals hem dat goeddunkt. Maar het moet wel een goed doordacht plan zijn waar mee gewerkt wordt. En het moet ook vooraf worden opgezet en omschreven. Zo is het zeer waardevol om klanten of potentiële klanten uit te nodigen naar de races te komen en de verrichtingen van de racer/ondernemer van dichtbij te komen volgen. Dat geeft de mogelijkheid een goede relatie op te bouwen en van daaruit omzet en winst te genereren. Ontvangst en een programma (pitwalk, bezoek aan meerdere teams, waardevolle auto’s bekijken, even met race-BN’ers praten, de organisatie en tijdwaarneming bekijken etcetera) kunnen dan zeer waardevolle interesse opwekken. Verder kun je bij sponsordagen je relaties op het circuit meenemen in de racewagen. Bij een goed plan kan het verantwoord zijn om het bedrijf de kosten (of een deel daarvan) te laten betalen.

Wie twijfelt of de inspecteur dezelfde mening is toegedaan kan natuurlijk ook vooraf met hem of haar contact opnemen. Een afspraak kan veel gezeur voorkomen. Gaat het om wezenlijke bedragen dan is het inschakelen van een gespecialiseerde fiscalist nuttig, want uiteindelijk kunnen de verschillen in het eindresultaat zeer groot zijn en is het nemen van risico’s, net als met racen, onverstandig. Het hebben van argumenten is goed, maar een goed doortimmerde onderbouwing sluit risico’s grotendeels uit. Onverwachte uitspraken, naheffingen en boetes zijn altijd uiterst ongewenst en op zich al een reden om zorgvuldig met sponsoring om te gaan. Mocht een inspecteur een mening hebben dan is het goed om te weten dat hij zijn oordeel louter bepaalt op basis van de bestaande jurisprudentie op dit gebied. Je kunt een zaak ook aan de belastingrechter voorleggen, maar velen zijn ook daar van een koude kermis thuisgekomen. Onlangs werd een seminar gegeven door mr. Pieter Asjes, specialist sportrecht van PricewaterhouseCoopers, mr. Jaap Wilkens van businessdevelopmentracing.nl en ondergetekende, met 40-jaar race- en sponsorervaring. Vanuit de wet maar ook de praktijk werd de materie verregaand inzichtelijker gemaakt. Duidelijk is dat wie zijn sponsoring goed regelt doorgaans meer en lekkerder kan racen en zeker beter kan slapen. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp raadpleeg www.businessdevelopmentracing. nl onder publicaties sportrecht en open de file
met de handout.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet