Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Diversen

Div: Provincie onderzoekt haalbaarheid verplaatsing circuit

480_start_voor
Internationale raceklasses op Zandvoort, als het aan de provincie ligt wellicht in de kop van Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland gaat een studie laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een mogelijke verplaatsing van het Circuit Park Zandvoort naar de kop van Noord-Holland. Dat kondigde gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) vandaag aan tijdens een persconferentie. Tijdens het onderzoek moeten de financiële en maatschappelijke haalbaarheid, de gevolgen voor de economie in Zandvoort en de eventuele nieuwe locatie en de milieu-aspecten worden beoordeeld. Hooijmaijers ziet wel voordelen: “Een verplaatsing naar een andere locatie zou wel eens een win-win-situatie kunnen opleveren, dus het heeft zeker zin dat goed te onderzoeken.” Daarnaast stelt de gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Financiën van de Provincie Noord-Holland dat de kop van Noord-Holland wel een “flinke economische injectie” zou kunnen gebruiken, in verband met de afnemende werkgelegenheid in dat gebied.

Tekst: René de Boer
Foto: Fast Company

Provincie spreekt zelfs van "Formule 1-races"
De provincie stelt in een persbericht: “Het is de vraag of het circuit nog lang op de huidige locatie kan blijven, gelet op alle geldende geluidsbeperkingen.” Heel tendentieus wordt er zelfs gesproken over de mogelijkheid van het houden van Formule 1-races op een eventuele nieuwe locatie, waarbij je niet veel kennis van autosport behoeft te hebben om te weten dat de kansen daarop uitermate klein zijn. In internationaal verband zal het aantal Grands Prix in Europa immers eerder af- dan toenemen. De provincie: “Het circuit kan op een andere locatie haar ambities mogelijk veel beter waar maken en misschien kunnen er zelfs weer Formule 1-races gehouden worden. Ook voor Zandvoort kan het positief uitpakken: er is meer ruimte voor andere voorzieningen die het hele jaar door publiek trekken, zodat de functie van Zandvoort als badplaats versterkt wordt en er kan een stuk grond worden teruggegeven aan de natuur. De provincie zal een mogelijke verplaatsing zorgvuldig onderzoeken. Op basis van de uitkomsten kan pas worden bepaald of en hoe een verplaatsing gerealiseerd kan worden.”

Burgemeester van Zandvoort schaart zich achter het circuit
Burgemeester Niek Meijer van de Gemeente Zandvoort toont zich verrast door het aangekondigde onderzoek. “Alles mag natuurlijk onderzocht worden, maar wat mij en de collegeleden opvalt, is dat er geen sprake is van een open vraagstelling. De provincie lijkt immers al te weten wat in de toekomst een betere vestigingsplaats voor het circuit is, namelijk de kop van Noord-Holland. Ik ben een voorstander van onderzoeken met een open vraagstelling, maar nu vraag ik me echt af wat de gedeputeerde eigenlijk gepresenteerd heeft: een voornemen tot een onderzoek, met een open vraagstelling, of een voldongen feit waarbij de komende maanden nog passende argumenten en berekeningen worden gezocht? Ik ben benieuwd welke experts er door de provincie aangetrokken worden om die argumenten te leveren. De Gemeente Zandvoort zal dit onderzoek dan ook nauwlettend volgen en daar waar nodig actief deelnemen ten einde de Zandvoortse belangen te behartigen.” Meijer schaart zich volledig achter het circuit in zijn gemeente: “Er zijn al eens eerder ‘verplaatsingsideeën’ geweest. Die hebben bakzeil gehaald. Ik verwacht dat wat toen al zinloos bleek, nu ook weer zinloos zal blijken. Zandvoort wil het circuitpark niet kwijt.”
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet