Benelux Racing League

BRL: Marijn van Kalmthout verliest CAR-zaak Finaleraces

Het College van Beroep voor de Autosport heeft Marijn van Kalmthout in het ongelijk gesteld betreffende zijn beroep tegen de beslissing van de Sportcommissarissen tijdens de Finaleraces op Circuit Park Zandvoort. Het College van Sportcommissarissen besloot Van Kalmthout na de kwalificatie van deelname aan de races uit te sluiten. Door tegen deze beslissing in beroep te gaan bij het CAR kon Van Kalmthout toch aan de start verschijnen. Nu het CAR Van Kalmthout in het ongelijk heeft gesteld vervallen de door de kampioen van 2006 tijdens de Finaleraces behaalde punten. Voor de stand in het kampioenschap heeft dit geen consequenties, Van Kalmthout blijft daarin derde.

Tijdens de kwalificatie van de Finaleraces schoot Van Kalmthout onder een gele-vlag-situatie in de Hugenholtzbocht van de baan en miste op een haar na de daar staande rescue auto en marshall. De wedstrijdleider en vervolgens het College van Sportcommissarissen besloten daarop Van Kalmthout voor de rest van het weekend van deelname uit te sluiten. Voor de Hoofddorper een onverteerbare zaak omdat hij de Finaleraces wilde rijden voor, en ter nagedachtenis aan zijn die week overleden zwager Edwin van Geenhoven. Van Kalmthout erkende zijn fout, bood zijn excuses aan maar vond de genomen maatregel en de manier waarop deze door de wedstrijdleiding geuit werd wel erg ver gaan. Om in ieder geval toch te kunnen starten en de wedstrijd aan zijn zwager te kunnen opdragen ging Van Kalmthout tegen de beslissing in beroep bij het CAR. Daarmee kreeg de uitsluiting opschortende werking en kon de Hoofddorper op zondag gewoon aan de race deelnemen.

Het College van Beroep voor de Autosport heeft het beroep van Van Kalmthout echter verworpen. Het CAR oordeelde dat Van Kalmthout terecht voor het negeren van dubbel bewogen geel van deelname was uitgesloten. Aan de hand van videobeelden en getuigen kwam het College tot de conclusie dat sprake was van onzorgvuldig rijgedrag met een ongeluk tot gevolg. De argumenten dat meerdere rijders ter plaatse te hard reden en het onbesproken gedrag in de afgelopen jaren konden de overtreding niet vergoelijken. Derhalve werd het beroep ongegrond verklaard en de uitspraak van het College van Sportcommissarissen bekrachtigd. Daarmee had Van Kalmthout dus niet aan de Finaleraces mogen deelnemen en vervallen de daar door hem behaalde punten. Voor de titelstrijd heeft dit verder geen effect. Van Kalmthout blijft derde achter kampioen Henry Zumbrink en runner-up Gaby Uljee. De volledige tekst van de uitspraak is na te lezen op www.knaf.nl.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet