Diversen

Div: KNAF, CPZ en NAV maken afspraken over (onsportief) rijgedrag

Onlangs is tussen de KNAF, Circuit Park Zandvoort en NAV discussie ontstaan naar aanleiding van (onsportief) rijgedrag van coureurs en de mogelijke consequenties die daaruit zouden moeten voortvloeien.

In onderling overleg tussen KNAF als nationale autosportfederatie, de NAV als organisator en het Circuit Park Zandvoort (CPZ) als promotor, zijn afspraken gemaakt over de te volgen procedures. Hiermee is duidelijkheid verschaft ten aanzien van de verantwoordelijkheden en competenties van de betrokken partijen.

Afgesproken is dat het primair aan de wedstrijdleiding is om maatregelen te nemen tegen onsportief rijgedrag, waarbij de procedures zoals opgenomen in het Auto-Sport-Jaarboek worden gevolgd. De organisator van de raceklassen (NAV) is gerechtigd de inschrijving van een deelnemer te weigeren, mits daarbij de relevante procedures uit de Code Sportif International in acht worden genomen.

Tevreden over duidelijkheid
Geert Vermeer is namens de organisator van de raceklassen tevreden met de duidelijkheid. “Wij hebben alle procedures nog een keer goed doorgesproken en we erkennen ieders taak en verantwoordelijkheid en vanzelfsprekend staan we continue in contact met de wedstrijdleiding”, aldus Geert Vermeer.

Aanleiding van de discussie was een aantal flinke botspartijen begin dit seizoen. Zo is er onder meer veel tumult geweest rond de crash van Ricardo van der Ende tijdens de Paasraces. De vice-kampioen uit de BMW 130i Cup mocht als gevolg aanvankelijk niet meedoen aan de wedstrijden met Pinksteren, maar Van der Endes inschrijving werd uiteindelijk toch gehonoreerd. De KNAF, CPZ en NAV zaten wat betreft deze beslissing niet op één lijn.

Nu zijn er dus afspraken gemaakt wie welke beslissing neemt als er tijdens het racen mogelijke onrechtmatigheden worden geconstateerd.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet