Formule 1

F1: Meer en meer indicaties voor entree Volkswagen-concern

211115 Porsche F1 motor
Medio jaren tachtig was Porsche met de TAG-turbomotor succesvol in de Formule 1

Officiële bevestigingen danwel ontkenningen ontbreken vooralsnog, maar het Britse Autocar, doorgaans een betrouwbare bron als het om nieuws vanuit de industrie gaat, meldde vanmorgen dat Audi het Britse McLaren-concern verworven heeft. De acquisitie zou een verdere stap naar een mogelijke deelname van het Volkswagen-concern aan de Formule 1 betekenen, wanneer in deze klasse vanaf 2026 een nieuw motorenreglement van kracht wordt.

UPD: 14.15 uur: Inmiddels is het oorspronkelijke bericht op de website van Autocar aangevuld met een offciële ontkenning vanuit McLaren.


Tekst: René de Boer (Twitter: @renedeboer)
Foto's: Archief Porsche, Audi

Autocar baseert zich bij de melding op zijn website op een niet nader gespecificeerde bron, die gemeld zou hebben dat de aankoop door Audi van de McLaren-groep al voltooid zou zijn. De Duitse site Motorsport-total daarentegen meldt dat er weliswaar stappen in die richting worden gezet, maar dat er van een afgeronde overname nog geen sprake is.

Meldingen over een mogelijke deelname vanuit het Volkswagen-concern aan de Formule 1 duiken al een aantal jaren met een enorme hardnekkigheid om de zoveel maanden op. Dat de Formule 1 qua mediale tegenwaarde en uitstraling interessanter is dan alle andere takken van autosport waarin het concern vertegenwoordigd is, staat uiteraard buiten kijf, evenals het feit dat Volkswagen als op één na grootste autoproducent wereldwijd over de benodigde middelen, zowel financieel als technisch, kan beschikken om vorm te geven aan een Formule 1-project. Dat dit echter geen garantie is voor succes, bleek wel uit het voorbeeld van Toyota, waar er aan middelen ook geen gebrek was, maar waar de successen grotendeels uitbleven.

Al een aantal jaren geleden werd er bij Porsche serieus gekeken naar mogelijkheden om als motorenleverancier bij de Formule 1 betrokken te raken. Medio jaren tachtig was Porsche met de onder leiding van Hans Mezger ontwikkelde TAG-turbomotoren bij McLaren bijzonder succesvol in de Formule 1. Later werd een poging gedaan om bij Footwork dat succes te evenaren, maar daar wil men bij Porsche liever niet meer aan herinnerd worden.

211115 Porsche Enzinger
Fritz Enzinger is nog steeds verantwoordelijk voor alle sportactiviteiten binnen het Volkswagen-concern

Na het beëindigen van het LMP1-project met de 919 Hybrid was er bij Porsche voldoende capaciteit en kennis aanwezig om een Formule 1-motor te ontwikkelen en dat gebeurde dan ook, maar door wijzigingen in de reglementontwikkeling bleek dat in 2018 geen interessante optie meer. Dat zal mede de reden geweest zijn van het vertrek van Andreas Seidl naar McLaren, toen duidelijk werd dat hij zijn gewenste terugkeer naar de Formule 1, waar hij eerder met BMW actief was, bij Porsche niet zou kunnen bewerkstelligen.

Inmiddels zijn de parameters gewijzigd en biedt het voorgestelde nieuwe motorenreglement, dat naar verwachting in december door de World Council van de FIA wordt goedgekeurd en in 2026 van kracht wordt, voldoende aanknopingspunten voor een Formule 1-programma vanuit het Volkswagen-concern. Dat gaf ook Fritz Enzinger, die sinds zijn geplande vertrek als hoofd autosport van Porsche per 1 oktober nog wel verantwoordelijk is voor alle sportactiviteiten binnen het concern, vorige maand tijdens een interview met uw redacteur aan – zij het met de toevoeging dat een definitief besluit door de raad van bestuur van het concern nog niet genomen was.

Voor de komst van de Volkswagen-groep in de Formule 1 zijn er meerdere scenario's. Volgens geruchten behoren parallelle programma's van zowel Audi als Porsche tot de mogelijkheden, zoals dat bijvoorbeeld ook in de LMP1-prototypes en in de Formule E enkele jaren het geval was. Andere geruchten melden dat deze optie inmiddels alweer van de baan is en dat er, als er besloten wordt om aan de Formule 1 deel te nemen, dit met één merk zal zijn. Dat Volkswagen dan ook snel succesvol wil zijn, ligt voor de hand, reden waarom samenwerking of overname van teams als Alfa Romeo of Williams – waar met Jost Capito een voormalig sportdirecteur van Volkswagen de scepter zwaait – geen realistische opties zijn, simpelweg vanwege het feit dat het te lang zou duren om deze teams naar een racewinnend niveau te tillen.

Audi Dakar rijders
Bij Audi Sport is na het staken van de Formule E- en DTM-deelname nu het Dakar-project het hoofdprogramma, waarvoor prominente rijders zijn aangetrokken

Een samenwerking met Red Bull ligt voor de hand, zeker ook omdat er tussen meerdere concernmerken en Red Bull al nauwe contacten bestaan. Red Bull-autosportadviseur Helmut Marko prees afgelopen week in een interview met het Duitse weekblad Motorsport Aktuell zijn team aan als de meest zinvolle optie voor de Volkswagen-groep om direct succesvol te kunnen zijn in de Formule 1. De link met McLaren is echter ook wel interessant. Enerzijds omdat men daar het geld goed kan gebruiken, zoals eerder al duidelijk werd, en anderzijds omdat daar sportief gezien zeker sinds de komst van Andreas Seidl – die vanuit Porsche de structuren binnen het Volkswagen-concern kent en bovendien een vertrouweling van Fritz Enzinger is – duidelijk een positieve ontwikkeling zichtbaar is. Een eventuele overname van McLaren zou ook gelijk de toevoeging van een tweede sportwagenmerk naast Lamborghini onder de Audi-paraplu betekenen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet