DTM

DTM: Commentaar: Negatieve bijsmaak blijft hoe dan ook hangen

De hele gang van zaken rondom het al dan niet aanblijven van Olivier Tielemans als DTM-coureur begint zo langzamerhand een potsierlijke vertoning te worden. Erger echter nog is de weerslag die dit heeft op de positie van Nederlandse coureurs in buitenlandse raceklasses. Het is niet de eerste keer dat er over en weer tussen rijders en managers, sponsors of andere betrokkenen met modder gegooid wordt. Als dat achter de schermen blijft is dat nog tot daar aan toe, maar als dat in alle openbaarheid gebeurt, dan is dat een situatie die voor niemand goed is.

Tekst: René de Boer

De oorzaak van dit alles zie ik in mijn bescheiden visie vooral in een gebrek aan professionaliteit. Die uit zich bijvoorbeeld in het zorgvuldig formuleren van contracten, waarin alle rechten en plichten voor beide zijden duidelijk zijn. Die uit zich ook in een nette omgang met sponsors en investeerders, zonder wie autosport vandaag de dag onmogelijk is. Situaties als nu aan de orde zijn, schrikken mogelijke potentiële autosportsponsors af en die bedrijven win je niet zo makkelijk meer terug, zeker niet als ze hun sponsorgeld eenmaal ergens anders geparkeerd hebben, waar er minder “reuring” is.

Toegegeven, ik heb gezien zijn prestaties in de afgelopen jaren nog steeds mijn twijfels over de vraag of Olivier Tielemans als coureur in de DTM thuishoort, en wat hij in de eerste races dit jaar heeft laten zien, heeft me nog niet van het tegendeel overtuigd. Maar die twijfels heb ik ook over sommige andere rijders in het huidige veld en had ik in het verleden ook over bepaalde coureurs, die na enige tijd toch goed uit de verf bleken te komen. Of Olivier er niet verstandig aan zou hebben gedaan om eerst nog wat meer ervaring op te doen en het dan misschien in de DTM te proberen, doet echter nu niet meer ter zake. Hij zit erin, en dan is het niet meer dan logisch dat hij er het beste van probeert te maken. Dat is wat er van hem wordt verwacht.

Als er in zijn contract een prestatieclausule is opgenomen, en hij voldoet daar niet aan, dan zou hij vervangen kunnen worden. Is die clausule er niet, dan zou hij het seizoen moeten kunnen afmaken. Het oordeel daarover is aan de rechter. Maar feit blijft dat, hoe het oordeel ook uitvalt, er een negatieve bijsmaak blijft hangen. Negatief voor de DTM, negatief voor het team, negatief voor Olivier, negatief voor Roger Peters en Henk van der Meene, en vooral negatief voor de Nederlandse autosport. En dat is zeer betreurenswaardig.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet