Diversen

Div: Geen nieuwe situatie op Circuit Park Zandvoort

11aug12-0549

Natuurlijk bleef het bericht in ‘De Telegraaf’ van vanmorgen over de beslaglegging op de rekeningen van Circuit Park Zandvoort ook op de burelen van AUTOSPORT.NL niet onopgemerkt. Met zorg namen we kennis van deze ontwikkelingen, en benaderden Circuit Park Zandvoort voor een reactie. Die kregen we van Edwin Sibbel, chief financial officer (C.F.O.) van het circuit. Daaruit bleek dat wat nu als groot nieuws gebracht wordt, in feite helemaal geen nieuwe situatie is.


“Het beslag op de rekeningen dateert al van augustus vorig jaar, en duurt voort zo lang de zaak nog onder de rechter is”, verklaart Sibbel. “Het gaat inderdaad over vorderingen die Jurriaan van de Kamp op het circuit heeft voor door hem verleende diensten als sponsorbemiddelaar. Beide partijen zijn het inhoudelijk eens over de hoogte van de vorderingen uit 2010 en 2011 waarover vorige week door de rechter een tussenvonnis is gewezen, zodat die in ieder geval direct door ons zijn voldaan en dat gedeelte daarmee is afgewerkt. Dan praten we alleen nog over de vordering van 2012, en ik heb er alle vertrouwen in dat ook dat wordt opgelost.”

Wat in de wandelgangen al een tijdje de ronde deed, namelijk geruchten over een mogelijke verkoop van het circuit, bevestigt Sibbel desgevraagd ook. “We zijn met een aantal geïnteresseerde partijen in gesprek over een mogelijke overname, waardoor er ook meer financiële armslag zou komen voor het doen van noodzakelijke investeringen. Voorlopig is het nog steeds zo dat we op het circuit een positief resultaat boeken en dat de hoogte van onze debiteuren (vorderingen) meer bedraagt dan die van onze crediteuren (schulden). En dat zonder één Euro overheidssubsidie, en dat is op een aantal andere circuits zoals bekend wel anders.”

Commentaar Autosport.nl:
Natuurlijk is het nooit leuk als een bedrijf of organisatie die bij de autosport betrokken is, op een negatieve manier in het nieuws komt. Zeker kort voor het begin van het nieuwe seizoen is dat een nare situatie. Toch zijn we optimistisch gestemd voor wat betreft de kansen van de autorensport in ons land. Er worden met serieuze partijen gesprekken gevoerd over een mogelijke overname van het circuit, en dat zou kunnen zorgen voor wat meer financiële draagkracht, zodat een aantal investeringen kan worden gedaan, waarvan de noodzaak door iedereen wordt ingezien. Feit is, dat er op Zandvoort nog steeds winst wordt gemaakt, en dat ondanks het ontbreken van overheidssteun, waarop circuits in andere landen vaak wel kunnen rekenen. Met een eventuele nieuwe partij erachter, die de schouders onder het circuit zet en durft te investeren in de toekomst van dé permanente autosportlocatie in ons land, zien we de toekomst dan ook optimistisch tegemoet. (René de Boer - Foto's: Chris Schotanus)

11aug12-0592


Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet