Supercar Challenge

Supercar Challenge: Dick van Elk: ‘Het begon als hobby, maar is een tikkie uit de hand gelopen’

dick_van_elk_supercars

Het einde van het jaar nadert. Een mooi moment voor een gesprek met Dick van Elk over de plannen met de Supercar Challenge powered by Dunlop voor 2013.

Tekst en foto’s: PR

De definitieve kalender en reglementen zijn zojuist gepubliceerd, wat zijn de belangrijkste punten voor het seizoen 2013?
Van Elk: "Op de eerste plaats het feit dat we na jaren van verzet uiteindelijk de Internationale Serie status van de FIA hebben aangevraagd en verkregen. We konden dit doen omdat de FIA een nieuwe invulling heeft gegeven aan deze status waardoor het nu voor ons eindelijk voordelen bood in plaats van alleen maar (financiële) nadelen. De problemen om goedkeuring te verkrijgen om races te organiseren in meerdere landen is bijvoorbeeld voorbij waardoor we de race op de Slovakiaring op de kalender konden plaatsen en we bijvoorbeeld in 2014 een race in Engeland en Duitsland naast de Benelux kunnen organiseren indien dat uit komt. Het tweede belangrijke punt is dat we nu over een door de FIA goedgekeurd reglement beschikken waarover geen discussies meer kunnen ontstaan met Nationale ASN’s.
Op de tweede plaats hebben we het bestaande succesconcept eigenlijk ongewijzigd gelaten. Het werkt al 12 jaar goed, er zijn alleen wat kleine verbeteringen aangebracht zoals een gewijzigde kwalificatie. De kwalificatie wordt namelijk opgesplitst in twee delen, één voor iedere race, waardoor uitval in race 1 niet langer betekent dat in race twee achteraan gestart moet worden. Daarnaast hebben we getracht daar waar mogelijk extra vrije trainingen in te lassen, in plaats van 1 sessie van 40 minuten 2 sessies van minstens 30 minuten waardoor teams die met twee rijders op 1 wagen actief zijn meer rijtijd krijgen.’’

120825_kreijne

Naast de bestaande 6 divisies, drie voor GT’s en drie voor toerwagens, is er nu een uitbreiding met Superlights. Wat is het idee hier achter?
Van Elk: "De verdeling in twee maal drie divisies geeft ons de mogelijkheid combinaties van wagens en rijders altijd in te delen in een competitieve groep. Natuurlijk is de basis de gewicht/PK-verhouding maar we houden ook nadrukkelijk rekening met andere meer subjectieve factoren waarbij ikzelf het laatste woord heb.
Het betekent dat we excessen kunnen voorkomen en dat we voor een goede competitie in iedere divisie kunnen zorgen. De grote verscheidenheid aan wagens vereist dit. Rigide vasthouden aan een regel betekent verstarring en vaak ook frustratie. Met het krediet wat ik in de jaren heb opgebouwd kan ik het realiseren. Het betekent natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid maar ik loop hier niet voor weg en ben op mijn beslissingen aanspreekbaar.’’
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet