Belcar

Korte nieuwtjes uit de Belcar

De kogel is door de kerk. Le nouveau Belcar est arrivé. Na maandenlang druk onderhandelen zijn VZW Terlamen als promotor en RACB Sport tot een akkoord gekomen. Het Technisch Reglement Mediagroep Van Dyck Belcar 2006 werd al eerder gepubliceerd. Voor het Sportreglement moesten Series Promotor Marc Martens en Kurt Van Campenhout als Technisch Directeur van RACB Sport nog een paar zure appels doorbijten. Het Sportreglement werd op 16 januari gepubliceerd en mag best gezien worden. Alles is terug te vinden op de vernieuwde website www.belcar.com. Deze site omvat straks trouwens de volledige Belcar Umbrella. Alle persberichten, wedstrijdverslagen, tussenstanden, enz. van de Mediagroep Van Dyck Belcar Original, de Belcar Endurance Cup, de Belcar Sprint Cup en de Belcar Historic Sprint zullen in de toekomst allemaal gecentraliseerd worden op www.belcar.com.

Tekst: Flor Schilte

Negen jaar geleden stond de Belcar voor een nieuw tijdperk. De toenmalige Carglass Cup kreeg het nationaal statuut opgekleefd. Nu, aan de vooravond van zijn tiende seizoen staat het Belcarkampioenschap voor een nieuwe uitdaging. Het jaar 2006 wordt een totale ommezwaai. Met de komst van o.a. Kurt Van Campenhout waait er binnen de RACB Sport een nieuwe en frisse wind. Beide partijen zaten helaas niet voortdurend op dezelfde golflengte maar alles werd in het werk gesteld om het bestaande wagenpark overeind en competitief te houden. Het reglement is in feite slechts voor één jaar geldig maar het zal voortdurend en samen met de RACB Sport, piloten en/of teams worden geëvalueerd. Uiteraard hopen we dat deze goed uitkiende reglementen een goede zaak worden voor alle partijen en er in de toekomst weinig of niet moet aan gesleuteld worden.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet