Diversen

Div: Ontwerpvergunningen geluidsdagen Circuit Park Zandvoort gepubliceerd

Zoals de provincie Noord-Holland heeft aangekondigd zijn de ontwerpvergunningen voor de geluidsdagen gepubliceerd in 3 lokale kranten en op de website van de provincie. Enerzijds gaat het om de vergunning voor 7 extra geluidsdagen, die is aangevraagd door Circuit Park Zandvoort. Anderzijds gaat het om beperking van de reeds vergunde 5 geluidsdagen, die is aangevraagd door de Stichting Geluidshinder Zandvoort.

Klik hier om de ontwerpvergunningen te lezen.

Vervolgprocedure
Nu volgt er een termijn van zes weken om op de vergunningen te reageren; deze liggen ‘ter visie’. Reacties op deze ontwerpvergunningen die tijdens deze zes weken binnenkomen worden na afloop door de provincie in behandeling genomen. Deze behandeling zal een maand in beslag nemen. Vervolgens wordt de definitieve beschikking opgesteld en volgt wederom een beroepstermijn van zes weken. Kortom, een definitieve datum voor de vergunningen is nu nog niet te noemen, maar zeker is wel dat die in 2010 nog niet afgegeven kan worden. Tot zover de tijdsplanning.

Concessies
Wie de ontwerpvergunningen kritisch doorneemt zal zien dat er een aantal concessies in staan die de nationale autosport en ook de Zandvoortse ondernemers minder goed zal uitkomen.

Maximum geluidsniveau
In de eerste plaats wordt het geluidsniveau dat tijdens de reeds vergunde 5 geluidsdagen geproduceerd mag worden aangepakt. Dat tijdens deze dagen niet om 7 uur ’s ochtends gestart mag worden, maar pas om 8 uur, zal niemand een probleem vinden. Maar dat aan deze 5 dagen nu ook een maximum geluidniveau wordt gesteld is wel een flinke concessie. Alleen wanneer Formule 1 terugkeert op Zandvoort is er geen maximum aan het geluid.

Geluidscategoriën
In de tweede plaats wordt aan de extra te vergunnen geluidsdagen een maximum gesteld aan het toegestane geluidsniveau. Circuit Park Zandvoort zal dus zeer kritisch moeten gaan meten om evenementen in een geluidscategorie in te delen.

Geluidspieken
Tenslotte, en dat is met name voor de actieve autosporters een flinke klap in het gezicht, wordt nu ook op de ‘gewone dagen’ een maximum gesteld aan het geluidsniveau. Geluidspieken waren het hele jaar toegestaan, maar dit wordt nu beperkt tot maximaal 100 dagen per jaar. Dat betekent, wanneer je de races van het Dutch Power Pack, de twaalf ‘geluidsdagen’ en de incentives hierop in mindering brengt, er nog maar heel weinig ruimte overblijft voor testdagen.
En laat dat laatste nu net hetgeen zijn dat de Nederlandse autosporters, om op internationaal niveau mee te kunnen, hard nodig hebben.

Helaas was bij de provincie Noord-Holland vandaag niemand bereikbaar voor commentaar.

Voorlopige conclusie
Na de gepubliceerde stukken te hebben doorgenomen kunnen we niet anders dan concluderen dat de nationale autosport niet veel vooruitgaat met de ontwerpvergunningen zoals die nu ter visie liggen. Enerzijds zijn er de verleidelijke 7 extra geluidsdagen, die kansen bieden. Maar de prijs is hoog, want er moet worden ingeleverd op de bestaande 5 geluidsdagen en waar er nu geen beperking is aan korte geluidspieken, moet het circuit hiervoor 265 dagen inleveren. In deze situatie zijn er meer (beperkte) mogelijkheden voor internationale autosport, maar moet de nationale autosport het broodnodige trainen en testen gaan missen.

AUTOSPORT.NL
Marco Antheunisse
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet