Diversen

Div: Vergunning extra geluidsdagen komt eraan!

Afgelopen zondag publiceerde AUTOSPORT.NL een artikel , waarin wij de provincie Noord-Holland opriepen om een beslissing te nemen over de extra geluidsdagen. We besloten dat artikel met ‘wordt vervolgd’ en nu de betrokkenen daarin gehoord zijn kunnen wij een actuele stand van zaken doorgeven.

Tekst: Marco Antheunisse

In de eerste plaats is belangrijk om te vermelden dat het niet doorgaan van de Renault Sport Masters op 30 en 31 oktober a.s. volledig los staat van de aanvraag voor extra geluidsdagen. De Tweede Kamer heeft in januari ingestemd met een totaal van 12 geluidsdagen, maar de te volgen procedure heeft nogal wat voeten in aarde en daarom was al in januari bekend dat extra geluidsdagen voor dit jaar niet mogelijk waren. Het was ook nooit de bedoeling van Circuit Park Zandvoort dat voor de Renault Sport Masters een geluidsdag gebruikt zou worden.

Jasmijn Gerichhausen, woordvoerster van de provincie Noord-Holland, geeft aan dat de provincie vanaf het moment van de officiële aanvraag voor extra geluidsdagen door het circuit nauwgezet de te volgen procedure heeft gevolgd. In eerste instantie zijn er uitgebreid overleggen met alle direct betrokken partijen geweest. In deze overleggen bleek dat zowel Circuit Park Zandvoort als de Stichting Geluidshinder Zandvoort aanpassingen op de huidige vergunning van het circuit hebben aangevraagd. Het Circuit wil uitbreiding van het aantal geluidsdagen, terwijl de Stichting Geluidhinder juist beperking van het geluidsniveau wenst.

De provincie weegt in haar beslissing op de vergunningaanvraag beide belangen af en kijkt specifiek naar de gevolgen van eventuele uitbreiding van geluidsdagen voor de omgeving van het circuit. Er zijn inmiddels twee ‘ontwerpvergunningen’ opgesteld; die wensen van beide partijen vertegenwoordigen.

De provincie Noord-Holland wil de extra geluidsdagen onder bepaalde voorwaarden vergunnen. De geluidsnormen voor de huidige ‘normale dagen’ worden echter strenger en ook aan de huidige en aangevraagde extra geluidsdagen wordt een maximum geluidsniveau gesteld.

De provincie verwacht de ontwerpvergunningen op 23 september in 3 lokale kranten te publiceren (Heemsteedse Courant en 2 edities van het Haarlems Weekblad). De vergunningen zal ook op het gemeentehuis van Zandvoort ter inzage liggen, evenals in de Zandvoortse bibliotheek. Ook zijn ze te vinden op de internetpagina van de provincie.

Na publicatie is er een termijn van zes weken om op de vergunningen te reageren; deze liggen ‘ter visie’. Eventuele zienswijzen op de vergunning en die tijdens die periode worden ingediend, worden hierna door de provincie in behandeling genomen. Uiteindelijk worden de vergunningen na de gehele inspraakprocedure (al dan niet aangepast) definitief gemaakt. De verwachting is dat de vergunning voor 12 geluidsdagen nog dit jaar officieel zal zijn.

Erik Weijers, COO van Circuit Park Zandvoort, onderschrijft deze lezing van de Provincie. “We hebben een goede samenwerking met alle betrokken partijen en hebben er het volste vertrouwen in dat de vergunning voor de aangevraagde 12 geluidsdagen nu snel rond zal zijn.”

Ook TT Circuit Assen wil graag uitbreiding van het aantal geluidsdagen. Zij beschikken al over een vergunning voor 12 geluidsdagen, maar de Stichting Vrienden van het TT Circuit, een vereniging van gebruikers en sympathisanten van TT Circuit Assen, pleit voor uitbreiding van het aantal geluidsdagen van 12 naar 24.
Voorzitter Pieter Hofstra van de Stichting Vrienden van het TT Circuit weet zich gesteund door de inwoners van Assen: “Uit recent onderzoek van het Drenthe College blijkt dat maar liefst 97% van de Assenaren geen bezwaar heeft tegen uitbreiding van de activiteiten op het circuit.”
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet