Diversen

Div: Brainstormsessie over ‘De toekomst Formulewagen-racerij in Nederland’

480_bernstorff_op_kop_1_Start

Op woensdag 8 september organiseert Dutch Power Pack promotor Circuit Park Zandvoort in samenwerking met de Formule Ford Club Holland een brainstormsessie met als thema: ‘De toekomst van de Formulewagen-racerij in Nederland’. De bijeenkomst is bedoeld om in een zo breed mogelijke opzet over de toekomst van de Formule Ford, of mogelijk alternatief, te discussiëren.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de formulewagen-racerij op nationaal niveau het de laatste jaren moeilijk heeft. De enige volledig Nederlandse klasse, de Formule Ford, kent moeilijke tijden met magere startvelden. Niets doen, betekent op termijn wellicht het einde van de formulewagen-racerij in Nederland, iets wat een slechte zaak voor de ontwikkeling van de nationale autosport zou zijn.

480_vleugels1_3118
Is een vleugel op een Formule Ford een gewenste toevoeging ...? Kom erover praten op 8 september!

Circuit Park Zandvoort wil de brainstormsessie op een brede manier inzetten, zodat ideeën vanuit een zo breed mogelijk kader besproken en bediscussieerd kunnen worden. Derhalve is iedereen die denkt een zinvolle bijdrage aan de brainstormsessie te kunnen leveren van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Deelnemers wordt wel verzocht zich van te voren aan te melden via: info@cpz.nl

Brainstormesssie: ‘De toekomst van de Formulewagenracerij in Nederland’
Datum: Woensdag 8 september 2010
Tijd: 14.00 uur
Lokatie: Media Centre Circuit Park Zandvoort
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet