Diversen

Div: Internetpetitie voor ‘Verdediging Francorchamps’

raikkonen

Op 21 september j.l. werden de autosportfans opgeschrikt dat de vergunning, die de uitbating van het circuit van Spa-Francorchamps tot 2026 toelaat, door de Belgische Raad van State was geschorst. Als tegenactie is er nu een comité van bewoners die rond het wereldberoemde circuit wonen die juist de uitbating van de racebaan willen behouden. Onder de leus ‘Verdedig Francorchamps’ is op internet een petitie gestart, die digitaal door zoveel mogelijk supporters van Spa-Francorchamps moet worden ondertekend.

Vorige maand - bijna twee jaar nadat buurtbewoners een klacht indienden wegens geluidsoverlast – sprak de Raad van State een schorsing uit van de uitbatingsvergunning van Spa-Francorchamps. De klagende omwonenden drongen aan op een dergelijke schorsing van de vergunning, goedgekeurd door toenmalig minister André Antoine. Die vergunning werd op 12 april 2007 afgeleverd en liet de exploitatie toe van het circuit en de realisatie van werken, die intussen al afgerond zijn. Voorwaarde was dat er een studie kwam naar de geluidsoverlast.

Voortbestaan Spa
De Raad van State benoemde deze studie onlangs "zwaar ontoereikend en met lacunes". Omdat de studie niet kan waarborgen dat de uitbating van het circuit geen "ernstig moeilijk te herstellen schade veroorzaakt", werd de uitbatingsvergunning geschorst. Hoewel de Waalse ministerraad later de schorsing voor even heeft opgeheven, vindt een grote groep aanhangers van het circuit dat er voor de belangen van Spa moet worden opgekomen. "Verdedig het voortbestaan van de omloop Spa-Francorchamps en de economie van onze streek’’, zo luidt de insteek van de petitie.

‘Helemaal geen last’
"Wij zijn een comité van bewoners van het circuit van Spa – Francorchamps. Wij hebben helemaal geen last van de permanente uitbating van ons Ardeens circuit’’, meldt de organisatie die de petitie heeft opgezet. " Sinds het arrest van de Raad van State, denken vele mensen dat alle bewoners van Francorchamps veel hinder ondervinden en zelf gekant zijn tegen het circuit. Wij zijn niet doof voor kritiek wanneer deze terecht en gerechtvaardigd is. Onze vereniging respecteert uiteraard elk démocratisch initiatief, ook die van minderheden.’’

Kwalitatief imago
"Vaak is het zo dat de meerderheid het haalt en wij voelen ons steeds meer aangevallen door een slecht imago, negatieve publiciteit, verouderde of gekleurde cijfers welke door bepaalde lui verkondigd worden! Het mooiste circuit van de wereld is eveneens een economisch belangrijk gegeven en geeft werk aan veel mensen. Tevens straalt Francorchamps een kwalitatief imago uit van België naar de ganse wereld. We zijn voor het voortbestaan van het circuit en dit kan door een optimale uitbating. Wij zullen vechten om dit te behouden en we vinden het spijtig voor die personen die zich niet willen integreren in het lokale leven’’, aldus de opstellers van de petitie.

Petitie tekenen
Degenen die graag het vermaarde circuit willen helpen, kunnen hier klikken en de internetpetitie ondertekenen.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet