Diversen

Div: Nederlandse Autorensport Vereniging opgeheven

De NAV bestaat niet meer. Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering is besloten om de vereniging, opgericht in 1953, op te heffen. Voorzitter Rob Happé blies aan het einde van de vergadering symbolisch de kaars op de bestuurstafel uit.
De NAV BV, die onder meer evenementen organiseert, wordt voor een ‘symbolisch bedrag’ verkocht aan Circuit Park Zandvoort. Geert Vermeer, directeur Sportief van Circuit Park Zandvoort, wordt directeur van de BV.


Tekst: Roy van der Laan

Na de algemene ledenvergadering van 16 maart was het volstrekt duidelijk dat het einde van de NAV naderde. Het NAV-bestuur stelde destijds al voor om de Vereniging op te heffen en slechts de BV voort te zetten. Om dit in stemming te brengen diende een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven te worden, die op 25 oktober plaatsvond.
NAV-voorzitter Rob Happé somde de redenen van de aanbeveling van het bestuur op. Hij sprak onder meer over het gebrek aan ‘clubleven’, wat zich uit in kleine bezoekersaantallen tijdens de NAV-vergaderingen (in dit geval circa 25, exclusief het bestuur) en de geringe belangstelling van leden voor feestavonden en andere activiteiten. Het lidmaatschap van de NAV was vroeger lonend voor racende leden, aangezien zij hiermee korting op het inschrijfgeld kregen. Deze situatie is verleden tijd sinds de opkomst van de blokboekingen,waarbij een raceklasse voor een bepaald bedrag racetijd koopt tijdens een raceweekeinde. Daarnaast heeft de NAV last van concurrentie van andere organisaties met een organisatielicentie.
Het selecte clubje leden stemde in met het opheffen van de Nederlandse Autorensport Vereniging, waarmee na 52 jaar een einde kwam aan de Vereniging.

NAV BV

De NAV BV blijft bestaan. Deze besloten vennootschap wordt voor een symbolisch bedrag overgedaan aan Circuit Park Zandvoort. Binnen de BV zijn de organisatielicentie van de NAV opgenomen, de (mede-)organisatie van evenementen als de Truck GP en de Rizla Racing Day op TT Circuit Assen en de enige medewerkster Jessica Keller.
De NAV heeft aan het einde van het seizoen een positief saldo van circa 60.000 euro. Of dat geld er straks ook daadwerkelijk is, is de vraag. De NAV heeft nog enkele vorderingen uitstaan, waaronder één claim van 19.000 euro. Het NAV-bestuur stelde voor om de 60.000 euro te verdelen onder de OCA (10.000 euro voor de opleiding van officials) en Circuit Park Zandvoort (50.000 euro als bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een veiligheidscamerasysteem, een systeem dat volgend jaar in gebruik wordt genomen). Rob Happé: “We hebben gezocht naar een besteding waar iedereen binnen de autosport wat aan heeft.” De vergadering stemde in met dit voorstel. Tevens werd besloten om de NAV BV aan Circuit Park Zandvoort te ‘verkopen’. Circuit Park Zandvoort krijgt hiermee een BV waarin voor 324.000 euro aan compensabele verliezen zijn opgenomen.
De BV, die mogelijk een andere naam krijgt, blijft dezelfde activiteiten uitvoeren als tot nu toe. Dat betekent dat de bij Circuit Park Zandvoort ondergebrachte besloten vennootschap een evenement op TT Circuit Assen en in het buitenland gaat organiseren.

NAV Kampioensfeest op 11 november

Tot slot vindt er op 11 november nog een NAV kampioenschapsfeest plaats tijdens ‘Speed & Design’ in de Utrechtse Jaarbeurs. NAV-leden hebben enige tijd geleden een uitnodiging ontvangen voor een feest op zaterdag 5 november op Circuit Park Zandvoort, maar dat feest gaat dus niet door. NAV-leden worden hierover nog geïnformeerd.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet