Diversen

Diversen: 24uurs amateursrace op Circuit Park Berghem.

100rondenberghem081210013

In 1988 werd het regionaal motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen in Berghem uitgebreid met een kartbaan. Inmiddels mag de Berghemse kartbaan tot één van de mooiste en beste kartcircuits van Noord-west Europa gerekend worden. Het feit dat dit jaar het 25-jarig bestaan van het kartcircuit gevierd mag worden vraagt om een jubileum activiteit. Daarom is gekozen om een in 1975 verloren gegane Osse motorsporttraditie nieuw leven in te blazen: de Osse 24-uurs motorrace, wordt wederom verreden echter, ditmaal met karts!
Foto's: Michael Melis Tekst: PR

img_0012 Meer ruimte voor geluidsarme activiteiten

Naast het bovenstaande is het regionale motorsportcircuit momenteel in gesprek met de gemeente Oss en de provincie over de toekomst van Nieuw Zevenbergen, en met name over het duurzamer maken van de motorsport en het terugdringen van geluidsoverlast. Eén van de sporen die hierin gevolgd wordt is het organiseren van motorsportactiviteiten met stille(re) voertuigen.

Deze twee zaken komen samen in het weekend van 6 en 7 juli 2013, dan wordt namelijk een 24-uurs kartrace georganiseerd voor amateurrijders. Deze race wordt gereden met geluidsarme karts.

Het jubileumweekend zal verder gevuld worden met activiteiten op en rond het circuit.

bussines_gp

En achter de schermen…

Achter de schermen zal het jubileumweekend gebruikt worden voor onderzoek naar de beleving van geluidsoverlast in de omgeving van het circuit. Aan omwonenden wordt gevraagd om telefonisch en middels een speciaal opgezette website melding te maken van ondervonden hinder, gedurende het hele evenement (met name ook in de nachtelijke uren) zullen een tweetal meetploegen actief zijn om in de omgeving van het circuit het geluidsniveau te registreren. De informatie die verkregen wordt is extra waardevol omdat in de nachtelijke uren het geluid van (snelweg)verkeer beperkt is, en de geluidsuitstoot van het circuit nauwkeuriger gemeten kan worden.

Nadere informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kunt u verkrijgen bij: Stichting Nieuw Zevenbergen en www.circuitparkberghem.nl

06-1032 3860                                                                                    

stichting@nieuwzevenbergen.nl

 

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet