Diversen

Geslaagde KNAF Informatiebijeenkomst Karting


480_chrono_karting

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de twee NK organisatoren, Chrono Karting bv en Karting Events aan de zaal voor te stellen. De gedreven organisatoren Gaby van de Burgt (Chrono Karting bv) en Len van Leeuwen (Karting Events) gingen in op de wedstrijden die zij organiseren en hun visie op veilige en sportieve kartsport in Nederland.

480_chrono

Van de Burgt liet weten dat het op verzoek van veel rijders toch is gelukt om NK 4 te verschuiven van 19 augustus naar 5 augustus. Locatie blijft Spa Francorchamps. Van Leeuwen liet de zaal weten dat de 24 Uren van Nederland terugkeren. Data worden 15 en 16 september.

480_karting_events


Na de presentaties van de organisatoren ging Ruitenbeek in op het meerjaren beleid van de KNAF in de periode 2013 – 2015. Hij gaf hierbij aan dat met name het beperken van NK klassen, het stimuleren van (goedkopere) lokale wedstrijden, opleiding van jeugd, ouders en officials en een actieve lobby voor nieuwe kartcircuits de pijlers vormen van het nieuwe beleid. De KNAF zal bij de keuzes voor klassen zoveel als mogelijk het CIK volgen.
De interim-voorzitter besloot zijn presentatie met de toezegging dat na afloop van het seizoen rijders en teams betrokken worden bij de keuzes van NK klassen. De volledige presentatie in PDF is HIER te downloaden.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet