Algemeen

Dragracing: Schoonmaakactie dwarsboomt Dutch Finals

Zoals eerder al op AUTOSPORT.NL te lezen was, heeft Drag Race Vereniging eXplosion zich genoodzaakt gezien de Dutch Finals af te gelasten. Deze derde en laatste wedstrijd van het Open Nederlands Dragrace Kampioenschap zou plaatsvinden van 18 tot en met 20 augustus op de strip van Vliegveld Drachten. In opdracht van Stichting Vliegveld Drachten uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden hebben het asfalt van de baan zo ernstig aangetast dat hierdoor voor de rijders onaanvaardbare risico’s ontstaan.

Na de tweede van in totaal drie te verrijden wedstrijden van het Open Nederlands Kampioenschap zijn eind juli in opdracht van Stichting Vliegveld Drachten schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. De methode die daarbij is gebruikt heeft geresulteerd in een gedeeltelijk oplossen van de bovenlaag van het asfalt waardoor een ‘grindpad’ van losliggende stenen en steentjes is ontstaan. Voor auto’s en motoren kunnen hierdoor levensgevaarlijke situaties ontstaan. Uitgebreide inspecties door de overkoepelende auto- en motorsportbonden van Nederland, de KNAF (Knac Nationale Autosport Federatie) en de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) hebben ertoe geleid dat de bonden de baan als onveilig hebben bestempeld en daarom hebben afgekeurd. De door de bonden voor 2006 verstrekte baanlicentie is uit veiligheidsoverwegingen met onmiddellijke ingang ingetrokken. Hierdoor is het voor de bij de KNAF en KNMV aangesloten Drag Race Vereniging eXplosion onmogelijk geworden de wedstrijd doorgang te laten vinden. Toch rijden zou betekenen dat de wedstrijd als illegaal wordt bestempeld en de rijders onverzekerd zijn.

Waarom de naar verluid € 50.000,-- kostende schoonmaakactiviteiten juist voor de Dutch Finals moesten plaatsvinden, blijft vooralsnog de vraag. Het zou gaan om het terugkrijgen van de voor bepaalde vliegtuigcategorieën vereiste stroefheid van het asfalt. Waarom de schoonmaakactie met al zijn desastreuze gevolgen echter midden in het voor dragracers en Drachten belangrijke seizoen moest plaatsvinden is niet duidelijk.

Drag Race Vereniging eXplosion is met de door haar georganiseerde dragraces al 31 jaar actief op Vliegveld Drachten en heeft daarbij nimmer problemen ondervonden. Door de huidige actie van Stichting Vliegveld Drachten komt een abrupt einde aan een seizoen waarin de dragrace-evenementen op het vliegveld duidelijk in de lift zaten. Zowel het aantal deelnemers als bezoekers kende de laatste jaren een snelle groei met als hoogtepunt de 220 deelnemers en 6.000 man publiek bij de Drachten Internationals van half juli. Door de rijders werden diverse persoonlijke records gebroken. Eén en ander leidde tot een nog veel grotere belangstelling voor de Dutch Finals. Het aantal inschrijvingen lag rond de 250 rijders terwijl nog nimmer zoveel kaarten in de voorverkoop over de toonbank waren gegaan. Ook de belangstelling van nationale en internationale media is de laatste tijd sterk toegenomen waarbij voor 2007 zelfs al interesse was getoond door nationale TV-stations. Regionale radio en TV-omroepen besteedden afgelopen jaren al met veel succes aandacht aan de dragrace-activiteiten in Drachten.

Als er niet snel een oplossing komt waarbij de baan op een grondige manier wordt hersteld, betekent dit dat er na 31 jaar een einde komt aan het dragracen in Nederland. Hoewel de overheid stellig beweert dat ‘iedere sport recht heeft op een locatie om deze te beoefenen’ is er buiten Vliegveld Drachten geen mogelijkheid in Nederland om deze tak van gemotoriseerde sport te bedrijven. Voor de regio Drachten betekent het verdwijnen van de dragrace-activiteiten een gevoelig verlies. Alle voor de evenementen benodigde materialen werden betrokken bij regionale bedrijven. Maar ook de locale hotels, supermarkten en horeca profiteerden van de aanwezigheid van de 250 internationale rijders, teams en veelvoud hiervan aan toeschouwers.

Om de dragrace-sport voor Nederland en in het bijzonder Drachten te behouden hoopt Drag Race Vereniging eXplosion dat er snel een oplossing voor de gerezen problemen wordt gevonden. De Dutch Finals zijn niet meer te redden, de sport en het economische belang voor de regio nog wel.

tekst: Remco Scheelings en eXplosion
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet